UCC Asks for Clarification Before Election

UKRAINIAN COMMUNITY CALLS ON MINISTER TO CLARIFY MEDIA REPORT ON CMHR BEFORE ELECTION

Winnipeg, Manitoba- April 12, 2011-In an article by Dan Lett in yesterday’s Winnipeg Free Press, Federal Minister of Canadian Heritage James Moore stated that based on conversations with museum’s management and board, the Holodomor and Canada’s first national internment operations will not be permanently included in the Canadian Museum of Human Rights (CMHR).

Minister Moore is quoted as saying that, “There will be no permanent exhibits.  That was very clear from Stuart Murray and the board.”

“The government and the Museum’s management have to come clean with Canadians about the content of this museum before the May 2, 2011, federal election,” stated UCC national president Paul Grod.  “The museum’s board, management and the government have repeatedly given vague assurances that the Holodomor and Canada’s first national internment operations will be included in some permanent fashion.  Now the Minister is vacillating and Canadians deserve to know the truth about this before election day.”

The Dan Lett article in the Free Press article states:

“It has been well reported that there will be 12 “zones” in the museum. Each zone has a broad subject area; taken together, the zones mark a journey through the world of human rights. Although specific content will always be changing, one zone will focus on the struggle of aboriginal people in Canada, and one will look at the Holocaust and its role in forging international human rights law. These have been described in various forums as “permanent” galleries.”

“Mr. Lett regrettably misstates the position of the Ukrainian Canadian Congress” stated Grod. “The UCC’s position continues to be that the Holodomor deserves a permanent and prominent gallery in the Museum.  We have never opposed and in fact have been supportive of a gallery for the Holocaust.  Both represent the most egregious human rights tragedies and have significant and unique pedagogical value through which to view human rights around the world.”

“We urge all Canadians to find out where the candidates in their riding stand on this important issue and to exercise their right to vote accordingly,” concluded Grod.

UCC Media Contact:
Darla Penner
Telephone: (204) 942-4627
Email: dpenner@ucc.ca
Website: www.ucc.ca

Українська громада закликає міністра напередодні виборів вияснити повідомлення засобів масової інформації щодо Канадського Музею Людських Прав

Вінніпеґ, Манітоба-12 квітня 2011 р.-У вчорашній   статті Дена Летта, опублікованій у Winnipeg Free Press, міністр Канадської спадщини Федерального уряду Канади Джеймс Мур заявив, що спираючись на розмови з управою музею та дирекцією, виставки про Голодомор та Перші національні операції по інтернуванню у Канадському Музеї Людських Прав постійно диспоновані не будуть.

За словами міністра Мура: “В музеї не буде постійних виставок. Це було цілком ясно із розмов із Стюартом Муррей та членами дирекції.”

“Уряд та керівництво музею повинні дати чітке пояснення канадцям щодо змісту музею перед виборами до Федерального уряду 2 травня 2011 р,” – заявив Президент Конґресу Українців Канади  Павло Ґрод. “Дирекція музею, управа та уряд неодноразово давали невиразні запевнення, що виставки про Голодомор та Перші національні операції по інтернуванню будуть якимось чином включені до постійних виставок. Зараз міністр вагається і канадці заслуговують знати правду про це напередодні наступних виборів.”

У статті Дена Летта, опублікованій у Free Press, говориться:

“Було чітко вияснено, що музей складатиметься iз 12 “зон”. Кожна зона має визначену дирекцією тематику. Взяті разом,вони характеризують подорож по світу людських прав. І хоча специфічний зміст завжди буде мінятися, одна із зон зосередить свою увагу на боротьбі із труднощами корінного населення Канади, а інша – на висвітленні Голокосту і його ролі у виробленні міжнародного закону людських прав. Ці дві виставки були описані у різних форумах як “постійні” галереї.”

“Пан Летт, на жаль, помилково трактує позицію Конґресу Українців Канади,” – заявив Ґрод. “Позиція Конґресу така, що виставка про Голодомор заслуговує постійного та визначного місця у музеї. Ми ніколи не заперечували і, фактично, підтримували виставку, присвячену Голокосту. Вони обидві (Голодомор і Голокост) представляють собою найбільш кричущі трагедії людства і мають вагому та унікальну педагогічну цінність, через яку можна розглядати людські права у всьому світі.”

“Ми закликаємо всіх канадців зрозуміти які позиції щодо цього питання займають кандидати до уряду у вашому виборчому окрузі і відповідно скористатися вашим правом голосу,” – підсумував Ґрод.

КУК мeдія контакт
Дарла Пеннер
Тел. (204) 942-4627
dpenner@ucc.ca
www.ucc.ca


Related Posts


facebook YouTube Channel Flickr twitter RSS Feed