UCC Awarded Shevchenko Medal to PM Harper at Tribute in Toronto

UKRAINIAN CANADIAN CONGRESS AWARDED SHEVCHENKO MEDAL TO
PRIME MINISTER HARPER

 

PM Stephen Harper Accepts Award from UCC National President Paul Grod

Click here to read the text of the Prime Minister’s Speech

Photos from the Event

October 15, 2011-Toronto, Ontario-The Ukrainian Canadian Congress awarded the highest honour that it can bestow upon Canada’s Prime Minister the Right Honourable Stephen Harper at a Tribute dinner attended by almost six hundred of members of the Ukrainian Canadian community last night.”Today we want to thank and recognize Prime Minister Stephen Harper for his dedication to public service, for his leadership and in particular to the outstanding contribution he has made towards the development of the Ukrainian Canadian community,” stated UCC National President Paul Grod.” “Prime Minister, you can be sure that the Ukrainian Canadian community, as a founding people of Canada, will continue to contribute to the development and promotion of Canadian values both at home and abroad.   Your leadership in the area of human rights protection has been an example to other world leaders and we hope that you will maintain Canada’s commitment to human rights, democratic development, and free and fair elections in Ukraine.”

 

First presented in 1961, the Taras Shevchenko Medal is the highest form of recognition that can be granted by the Ukrainian Canadian Congress in recognition of an outstanding national contribution to the development of the Ukrainian Canadian community

“Over the past 12 decades Ukrainian Canadians have succeeded in enshrining multiculturalism in the Canadian Constitution, developing human rights law in Canada, and establishing progressive immigration policies, by working with government. More recently, we have worked to recognize injustices such as the genocide of the Ukrainian people – the Holodomor and the internment of Ukrainians and other Eastern Europeans during Canada’s First National Internment Operations. We are committed to ensuring that the lessons of these tragic human rights abuses are appropriately represented in the Canadian Museum for Human Rights,” concluded Grod.

Click here to read Prime Minister Harper’s News Release on the event:
PM Receives Shevchenko Award

Media Contact:

Darla Penner
Telephone: (204) 942-4627
Email: dpenner@ucc.ca
Website: www.ucc.ca

Конґрес Українців Канади нагородив медаллю Тараса Шевченка
премєр-міністра Стівена Гарпера

Конґрес Українців Канади нагородив своєю найвищою відзнакою прем’єр-міністра Канади Стівена Гарпера під час влаштованого вчора ввечері шанувального обіду, на якому були присутні майже шістсот представників українсько-канадської громади.

“Сьогодні ми хочемо подякувати і відзначити прем’єр-міністра Стівена Гарпера за його відданість громадській службі, за його провідництво, а, особливо, за його визначний внесок у напрямку розвитку українсько-канадської громади”, заявив національний президент Конґресу Павло Ґрод. “Прем’єр-міністре, Ви можете бути певні, що українсько-канадська громада, як засновник Канади, продовжуватиме вносити свою частку у розвиток і процвітання канадських цінностей, як у себе вдома, так і за кордоном. Ваше провідництво в області захисту людських прав було взірцем для інших світових лідерів і ми сподіваємось, що Ви будете продовжувати проводити політику відданості Канади захисту людських прав, демократичному розвитку, вільних та справедливих виборів в Україні”.

Вперше вручена у 1961 році, Шевченківська медаль є найвищою формою відзнаки, якою може нагороджувати Конґрес Українців Канади за визначний національний внесок у розвиток українсько-канадської громади.

“За останні 12 десятиріч канадські українці, працюючи з урядом, досягли значних успіхів у збереженні багатокультурності в канадській Конституції, в розробці закону про людські права в Канаді, в заснуванні прогресивних іміграційних політик. Зовсім недавно ми працювали над визнанням несправедливостей, як, наприклад, геноцид українського народу – Голодомор, а також інтернування українців та інших східно-європейських народів під час Перших Канадських Операцій по Інтернуванню. Ми хочемо бути певні, що уроки цих трагічних порушень людських прав є відповідним чином представлені в Канадському Музеї Людських Прав”, підсумував Ґрод.

Прес-референт
Дарла Пеннер
Тел.: (204) 942-4627
Електронна адреса: dpenner@ucc.ca
Інтернет-сторінка: www.ucc.ca


Related Posts


facebook YouTube Channel Flickr twitter RSS Feed