UCC Announces National Holodomor Awareness Week

UCC Announces National Holodomor Awareness Week

November 21 – 27, 2011

Canadians prepare to mark the 78th anniversary of the Ukrainian famine genocide

October 19, 2011-Winnipeg, Manitoba-The Ukrainian Canadian Congress (UCC) is launching the fourth annual National Holodomor Awareness Week November 21-27. The goal is to annually unite the Ukrainian community and all Canadians in remembering the victims and raising awareness of this genocide.

International Holodomor Memorial Day will be observed on Saturday, November 26. In Canada, this day has been enshrined in both federal and provincial legislation as Holodomor Memorial Day.

The Holodomor, by its geographical focus and intensity, is one of the greatest genocides in human history. It is an example of the deprivation of the human right to food and embodies the human rights violations suffered by the victims of communism around the world.

The UCC continues its efforts to secure this genocide’s rightful place in the new publicly-funded Canadian Museum for Human Rights. In Canada, the Holodomor is a genocide recognized by the Parliament of Canada. In Ukraine, the authorities continue their efforts to bury this historical truth. Canadians of Ukrainian descent have a moral obligation to ensure that the Holodomor is recognized and properly acknowledged.

Let us remember together –

  • On Saturday, November 26 at 19:32 (7:32 p.m.) local time pause for a moment of silence to honour the memory of the victims;
  • Light a candle of remembrance in our windows;
  • Participate in memorial services in our local churches;
  • Participate in events organized by our local community. For a complete list of events across Canada marking the 78th anniversary of the Holodomor visit:Holodomor events

This is the bare minimum which we, as Ukrainians and Canadians, should do not only for the millions of victims, but more importantly, for our descendants who must always remember the Holodomor and continue to heighten the international community’s sensitivity to the reoccurrence of similar tragedies.

Let’s reveal the truth about the Holodomor to the world!

Ukraine remembers – the World Acknowledges


Конґрес Українців Канади оголошує Всеканадський тиждень вшанування Голодомору –

21 – 27 листопада 2011 року

У 78-му річницю ґеноциду в Україні

19 жовтня 2011рВінніпеґ, Манітоба-Конґрес Українців Канади влаштовує четвертий щорічний Всеканадський тиждень вшанування жертв Голодомору, що проходитиме з 21 по 27 листопада цього року. Намір Конґресу – щороку об’єднувати українську громаду, а також усіх канадців для спільного вшанування жертв та проведення просвітницької роботи про ґеноцид.

Міжнародний день пам’яті жертв Голодомору відзначатиметься у суботу, 26 листопада. У Канаді цей день також проголошено Всеканадським Днем Пам’яті, як федеральним, так і провінційним законодавствами.

За своїм географічним осередком та інтенсивністю, Голодомор є одним із найбільших ґеноцидів в історії людства. Голодомор є зразком позбавлення права людини на їжу і уособленням порушень людських прав, від котрого постраждали жертви комуністичного режиму довкола світу.

Конґрес Українців Канади продовжує свої старання у напрямку забезпечення справедливого місця для висвітлення ґеноциду у новоствореному на громадські кошти Канадському Музеї Людських Прав. Гогодомор це ґеноцид, що був визнаний урядом Канади. Посадові особи в Україні продовжують робити спроби приховати цю історичну правду. Канадці українського походження вважають своїм моральним обов’язком добитись права, щоб Голодомор було визнано і підтверджено.

Давайте пам’ятати разом:

  • У суботу, 26 листопада, з 19:32 до 19:33 (7 год. 32 хв.) за місцевим часом, вшанувати пам’ять жертв Голодомору хвилинною мовчанкою;
  • Запалити ‘свічку пам’яті’ у вікні свого помешкання;
  • Взяти участь у Службах Божих і Панахидах, які відправлятимуться у місцевих церквах;
  • Брати участь у поминальних імпрезах, зорганізованих місцевою громадою. За повним списком заходів по всій Канаді, що присвячені вшануванню 78 річниці жертв Голодомору, відвідайте інтернет-сторінку Конґресу за адресою:Голодомор

Це необхідний мінімум, який ми, як українці і канадці, повинні виконати не тільки заради мільйонів жертв, а насамперед для наших нащадків, які повинні завжди пам’ятати про Голодомор і підсилювати чутливість міжнародної громади, щоб подібні трагедії ніколи не повторювалися.

Відкриймо світові правду про Голодомор!

Україна пам’ятає – світ визнає!


Media Contact:

Darla Penner
Telephone: (204) 942-4627
Email: dpenner@ucc.ca
Website: www.ucc.ca

Дарла Пеннер,
пресовий референт Конґресу Українців Канади
телефон:  (204) 942-4627
електронна адреса: dpenner@ucc.ca
інтернет-сторінка: www.ucc.ca


Related Posts


facebook YouTube Channel Flickr twitter RSS Feed