UCC PRESENTS CHEQUE TO UNICEF

UKRAINIAN CANADIAN CONGRESS PRESENTS CHEQUE TO UNICEF
FOR AFRICAN FAMINE RELIEF

UCC President Paul Grod presents cheque to UNICEF Canada’s President and CEO David Morley

MORE PHOTOS HERE
www.ucc.ca/2011/10/28/unicef-cheque-presentation-ceremony-photos/

TORONTO – October 28, 2011- The Ukrainian Canadian community presented a cheque for $110,000 to UNICEF Canada for African Famine relief today. The money which was determined to be eligible for the federal government’s dollar matching program, means that the Ukrainian Canadian community was able to leverage an additional $110,000 meaning that the campaign was successful in raising $220,000 to directly provide assist African famine relief.

“I would like to thank all the members of the Ukrainian Canadian community who made such generous contributions to this important campaign and to the Somali Canadian community for their close cooperation,” stated Ukrainian Canadian Congress National President Paul Grod. “National Holodomor Awareness Week runs from November 21 to 27, 2011 with commemorations across Canada and it is fitting the Ukrainian Canadian community dug deep within themselves to help the Somali people because we know firsthand the horrible impact of famine.”

The UCC will be donating the funds raised to UNICEF Canada. The donations received will have a real impact in saving lives of the famine’s victims on the ground in Somalia.

The Ukrainian community campaign to collect funds for famine relief was chaired by Borys Wrzesnewskyj. “When a famine-starved child expires its last breath, there is no sound. There is silence. Over the past months, over 500 children’s voices went silent every day as they lay their skin and bone bodies on to Somalia’s arid soil and became one with the earth,” stated Borys Wrzesnewskyj. “However, thanks to the Ukrainian Canadian Congress, its benefactor, and many donors, over 1,000 voices will not fall silent. Instead villages will resonate with the most beautiful of sounds, children’s voices.”

“UNICEF is now reaching 1.2 million people in Somalia with access to clean water, nutritional supplements and life-saving vaccinations,” says UNICEF Canada’s President and CEO David Morley. “This response will be required well into 2012, so the ongoing generosity of supporters like the Ukrainian Canadian Congress is critical to saving children’s lives.”

Participating in the cheque presentation was Holodomor survivor Stephan Horlatsch. In his statement he called upon the world to save the Somali people. “In 1932-33, in a bread basket of Europe, people were dying at the rate of one thousand per hour. Let us not repeat that tragedy in Somalia” stated Horlatsch. “Soviet authorities deliberately starved Ukrainian territories by sealing the border of Soviet Ukraine and isolating the ethnically Ukrainian Kuban region of the Soviet Union. As a result, starving Ukrainians who sought to flee in search of food had no way of escaping death. Millions perished in a deliberate campaign of starvation by the Soviets. It is a shame to see people dying when we have more than required. Let’s help people in need, let’s save Somalia.”

To learn more about Holodomor Awareness Week visit www.ucc.ca.


Конґрес Українців Канади передає чек до ЮНІСЕФ

на допомогу голодуючим в Африці

28 жовтня 2011 р. Торонто – Українсько-канадська громада подарувала чек на суму $110,000 організації ЮНІСЕФ Канади на допомогу голодуючим в Африці. Це кошти, які, згідно запровадженої федеральним урядoм Канади програми “на кожний подарований долар ще один долар від уряду Канади” (dollar matching program) означають, що українсько-канадська громада зуміла зібрати додаткових $110,000, що, в свою чергу, є свідченням надзвичайно успішної програми по збірці $220,000 для надання прямої допомоги голодуючим в Африці.

“Я хотів би подякувати усім членам українсько-канадської громади, котрі зробили такі щедрі пожертви на цю важливу кампанію, а також сомалійсько-канадській громаді за їхню тісну співпрацю”, – заявив національний президент Конґресу Українців Канади Павло Ґрод. “Всеканадський тиждень усвідомлення Голодомору” проходитимез 21 по 27 листопада 2011 року з вшануваннями по всій Канаді. Дуже доречним, що українсько-канадська громада попрацювала і відшукала кошти, щоб допомогти сомалійському народові, бо ми з власного досвіду знаємо про жахливі наслідки голоду”.

Конґрес буде жертвувати гроші, зібрані для ЮНІСЕФ Канади. Зібрані пожертви матимуть реальний вплив на порятунок голодуючих на землях Сомалі.

Українська громадська кампанія по збору коштів для голодуючих очолювалась Борисом Вжесневським. “Коли виснажена голодом дитина робить свій останній подих, – щезають звуки. Залишається тільки тиша. За останні місяці щодня замовкало більш ніж 500 дитячих голосів, коли діти клали свої обтягнені шкірою кості на безводну сомалійську землю і ставали з нею єдиним цілим”, – повідомив Борис Вжесневський. “Проте, дякуючи Конґресу Українців Канади, його добродійникам і багатьом жертводавцям, більш ніж 1000 голосів не замовкне. Замість цього по селах чутимуться найчудовіші звуки, – голоси дітей”.

“ЮНІСЕФ в даний час допомагає одному мільйону і двомстам тисячам сомалійських громадян чистою водою, харчуванням та лікарською вакциною”, – говорить президент ЮНІСЕФ Канади і головний екзекутивний управитель Девід Морлі. “Підтримка буде потрібна і в 2012 році, тому постійна щедрість таких прихильників як Конґрес Українців Канади є критичним для порятунку життя дітей”.

Учасником процесу передачі чеку був Степан Горлач, який пережив Голодомор в Україні у 1932-33 рр. У своїй заяві він звернувся до світу, щоб рятувати сомалійський народ. “У 1032-33 рр. вжитниці Європи – Україні люди помирали з швидкістю 1000 за годину. Давайте не повторювати цієї трагедії в Сомалі”, – заявив Горлач. “Совецькі власті навмисно виморили голодом українські території, закривши кордон до Совецької України та ізолювавши етнічно-український район Кубані”. Як результат, голодуючі українці, котрі у пошуках їжі хотіли врятуватися втечею на сусідні території, не мали можливості уникнути смерті. Мільйони загинули в умисно сфабрикованій совєтами кампанії Голодомору. Сором бачити людей, котрі помирають з голоду в той час, коли ми маємо більше ніж потрібно. Давайте допоможемо людям у потребі. Давайте врятуємо Сомалі”.

За детальнішою інформацією про “Всеканадський тиждень усвідомлення Голодомору” відвідайте:www.ucc.ca


Media Contact:

Darla Penner
Telephone: (204) 942-4627
Email: dpenner@ucc.ca
Website: www.ucc.ca

Дарла Пеннер,
пресовий референт Конґресу Українців Канади
телефон: (204) 942-4627
електронна адреса: dpenner@ucc.ca
інтернет-сторінка: www.ucc.ca


Related Posts


facebook YouTube Channel Flickr twitter RSS Feed