20th Anniversary Of Referendum On Ukraine’s Independence

UKRAINIAN CANADIAN COMMUNITY MARKS 20th ANNIVERSARY OF REFERENDUM ON UKRAINE’S INDEPENDENCE

OTTAWA – DECEMBER 1, 2011– The Ukrainian Canadian Congress issued the following statement on the occasion of the twentieth anniversary of the referendum of December 1, 1991, in which over ninety percent of Ukrainians supported independence:

“Twenty years ago today, Ukrainians voted overwhelmingly in favour of independence and the creation of a Ukrainian state. Ukrainian Canadians congratulate the people of Ukraine for their decision twenty years ago and stand with them as they have chosen the path of freedom and democracy, as they continue to fight for democracy and human rights in Ukraine.

We also commend and thank Canada which was the first Western country to recognize Ukraine’s independence for its unwavering commitment to support Ukraine’s democratic and economic development as well as human rights in Ukraine.”

Ukrainian Canadian Congress National President Paul Grod

Background

On December 1, 1991, a referendum on the Act of Declaration of Independence of Ukraine took place in Ukraine. The referendum question was: “Do you support the Act of Declaration of Independence of Ukraine?” with the text of the Declaration as a preamble to the question. The referendum was called by the Verkhovna Rada to confirm the Act of Independence, which was adopted by the Parliament on August 24, 1991.

Citizens of Ukraine overwhelmingly expressed support for independence with 28,804,071 (or 90.32%) having voted “Yes”. The government of Canada was the first Western country to recognize Ukraine’s independence on December 2, 1991.

UCC Media Contact:
Darla Penner
Telephone: (204) 942-4627
Email: dpenner@ucc.ca
Website: www.ucc.ca

УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКА ГРОМАДА ВІДЗНАЧАЄ 20 РІЧНИЦЮ

РЕФЕРЕНДУМУ ПРО НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ

ОТТАВА 1 грудня 2011 р.- Конґрес Українців Канади випустив слідуючу заяву з нагоди двадцятої річниці референдуму, що відбувся 1 грудня 1991 року, під час якого більш ніж дев’яносто відсотків українців підтримали незалежність:

“В цей день двадцять років тому українці переважною більшістю проголосували за незалежність України і заснування УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. Українські канадці вітають народ України за його рішення, прийняте двадцять років назад, і підтримують український народ у його виборі свободи і демократії, в той час як він продовжує боротися за демократію та людські права в Україні.

Ми також схвалюємо і вдячні Канаді, котра була першою країною, що визнала незалежність України, за її непохитну відданість у підтримці демократичного та економічного розвитку України, а також в обороні людських прав в Україні”.

Національний президент Конґресу Українців Канади Павло Ґрод

Передмова

1 грудня 1991 року в Україні відбувся референдум стосовно “Акту проголошення незалежності України”. Питання референдуму було слідуюче: “Чи підтримуєте Ви “Акт проголошення незалежності України?”” з текстом декларації як преамбулою до питання. Референдум був скликаний Верховною Радою для підтримки “Акту незалежності”, що був прийнятий урядом 24 серпня 1991 р.

Громадяни України у переважній більшості висловили свою підтримку незалежності. “Так” сказали 28,804,071 громадян (або 90.32% населення). Уряд Канади був першою західною державою, котра 2 грудня 1991 року визнала незалежність України.

Дарла Пеннер,
пресовий референт Конґресу Українців Канади
телефон:  (204) 942-4627
електронна адреса: dpenner@ucc.ca
інтернет-сторінка: www.ucc.ca


Related Posts


facebook YouTube Channel Flickr twitter RSS Feed