UCC Welcomes the “Super Visa”

UCC COMMENTS ON NEW “SUPER VISA” FOR PARENTS AND GRANDPARENTS

Toronto – December 9, 2011- The Ukrainian Canadian Congress welcomed the federal government’s implementation of the new “Super Visa” for parents and grandparents.

The Super Visa will allow successful applicants to remain in Canada for up to 24 months at a time without having to renew their status.

To be eligible, the applicant must be a parent or grandparent of a Canadian citizen or permanent resident; provide a written commitment of financial support from their child or grandchild in Canada, including proof that the child or grandchild meets the minimum necessary income (Low Income Cut-Off); undergo an immigration medical exam; submit proof that they have purchased comprehensive Canadian medical insurance, valid for at least one year; and satisfy the visa officer that they meet all other standard admissibility criteria.

“We welcome the implementation of the super visitor’s visa but we are concerned that the government has, at the same time, closed that immigrant category and is no longer accepting applications there,” stated UCC Immigration Committee Chair Evhen Duvalko.

Current processing times through the Family Class indicate that many parents and grandparents could wait for eight years or more to be accepted to Canada. With the Super Visa, they could be enjoying the company of their family in about eight weeks.

“The measures announced are good for those seeking to visit family members but are a stop gap measure as they do not help elders and their families who seek permission to remain in Canada permanently,” stated UCC National President Paul Grod. “While this measure does not address family unification, at least some grandparents will be able to see their Canadian-born grandchildren while they are still alive.”

UCC Media Contact:
Darla Penner
Telephone: (204) 942-4627
Email: dpenner@ucc.ca
Website: www.ucc.ca

Конґрес Українців Канади коментує на рахунок нової “Супер візи”

для батьків і прабатьків

Торонто-9 грудня 2011 р. – Конґрес Українців Канади привітав запровадження федеральним урядом нової “Супер візи” для батьків і прабатьків.

“Супер віза” дозволить успішним аплікантам залишатися в Канаді на термін до 24 місяців без поновлення їхнього статусу.

Щоб кваліфікуватись на цю програму, аплікант повинен бути батьком/матір’ю чи дідусем/бабусею канадського громадянина або постійного мешканця Канади; подати письмове зобов’язання від дітей чи внуків про фінансову підтримку апліканта в Канаді, включно з доказом того, що діти чи внуки мають необхідний мінімальний дохід (спонсори з низьким доходом дискваліфікуються); пройти відповідний іміграційний лікарський огляд; подати посвідку про придбання обширної канадської медичної страхівки з мінімальним строком дійсності до одного року; переконати візового службовця, що аплікант відповідає усім іншим допустимим стандартним критеріям.

“Ми схвалюємо запровадження “Супер візи” для відвідувачів, але стурбовані тим, що уряд, в той же ж час, закрив категорію імігрантів і більше не приймає заяв”, – повідомив голова Іміграційного комітету Євген Дувалко.

Теперішній термін розгляду справи та отримання іміграційного статусу шляхом “родинного спонсорства” говорить про те, що багато батьків та прабатьків можуть чекати на іміграцію до Канади вісім або й більше років. З “Супер візою”вони можуть об’єднатися з родиною протягом вісьми тижнів.

“Проголошені заходи є добрі для тих, котрі хочуть відвідати членів родини. В той же ж час, вони не допомагають тим старшим особам та їх сім’ям, котрі шукають дозволу залишитися в Канаді на постійно”, – заявив національний президент Конґресу Павло Ґрод. “Оскільки ці міри не вирішують питання об’єднання сімей, принаймі деякі дідусі та бабусі матимуть змогу ще за життя побачити їхніх внуків, котрі народжені в Канаді”.

Дарла Пеннер,
пресовий референт Конґресу Українців Канади
телефон:  (204) 942-4627
електронна адреса: dpenner@ucc.ca
інтернет-сторінка: www.ucc.ca


Related Posts


facebook YouTube Channel Flickr twitter RSS Feed