UCC Calls on Ukraine to Stop the Political Persecution

UKRAINIAN CANADIAN CONGRESS EXPRESSES CONCERN WITH

COURT DECISION IN APPEAL OF YULIA TYMOSHENKO CASE

January 5, 2012-Winnipeg, Manitoba-The Ukrainian Canadian Congress has expressedits serious concern with the December 23, 2011 decision of the Kyiv Court of Appeal. In accordance with this decision, the verdict against former Prime Minister Yulia Tymoshenko by the Kyiv Pechersky District Court remains unchanged.

The UCC continues to call for the release of Ukraine’s former Prime Minister Yulia Tymoshenko as well as former Interior Minister Yuri Lutsenko and former Defense Minister Valeriy Ivashchenko. Furthermore, UCC calls on Ukrainian authorities to put a stop to the legal persecution and harassment of political opposition leaders.

“We believe that an association agreement between the European Union and Ukraine as well as a Free Trade Agreement between Canada and Ukraine are in jeopardy until the Yanukovych government puts an end to politically motivated selective justice,” stated UCC President Paul Grod. “This latest verdict against Yulia Tymoshenko is another setback to Ukraine’s path to western integration which President Yanukovych stated was a key priority of his government during my meeting with him last August.”

In a statement made on December 24, 2011, the EU’s foreign policy chief Catherine Ashton expressed her concern that the appeals process did not adequately address failings in the original trial of Ms. Tymoshenko, a trial which did not respect international standards as regards to fair, transparent and independent legal processes. Ashton has on behalf of the European Union, stressed the need for an impartial and transparent appeals process. “It is a matter of regret that this has not been achieved and that the issue of selective justice in Ukraine continues to require attention,” continued Ashton and said she regretted that Tymoshenko would be prevented from participating in this year’s parliamentary elections.

“It is imperative that Ukraine’s Parliament take immediate action to dramatically reform its criminal code that dates back to 1962,” stated Grod. “To be a real democracy, Ukraine must adopt a system that guarantees an independent judiciary, the rule of law and the dignity of the individual. Ms. Tymoshenko is being prosecuted for a policy decision which under Ukraine’s Soviet-era laws is a criminal offence. Political differences have no place in the courtroom and must be dealt with through the electoral process.”

The decision to surreptitiously move Mrs. Tymoshenko from Kyiv to a remote penitentiary in the Kharkiv region (in eastern Ukraine) is highly suspect and continues to demonstrate further political motivation. According to a statement from EU Foreign policy chief Catherine Ashton on Friday “Given the strong international concern already surrounding this case, we call on the authorities to ensure that decisions on the detention conditions of Mrs Tymoshenko are taken transparently and in line with relevant international standards. The EU is urgently seeking further clarification from the Ukrainian authorities.”

The UCC concurs with the Ukrainian World Congress statements made on the subject that highlight the political motivation behind the Appeal Court decision, express concern over the state of democracy andrule of law in Ukraine, and confirm the idea that Ukraine is drifting away from European values.

The Ukrainian Canadian Congress further calls upon the government of Canada to work with its Euro-Atlantic partners to take concrete steps against the further curtailment of democracy and the erosion of human rights in Ukraine.

UCC Media Contact:
Darla Penner
Telephone: (204) 942-4627
Email: dpenner@ucc.ca
Website: www.ucc.ca

Конґрес Українців Канади висловлює занепокоєння щодо рішення Апеляційного суду у справі Юлії Тимошенко

5 січня 2012 р-Вінніпеґ  Манітоба-Конґрес Українців Канади висловив серйозне занепокоєння рішенням Апеляційного суду міста Києва від 23 грудня 2011 р. У відповідності з цим рішенням вердикт щодо колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, винесений Києво-Печерським районним судом, залишається незмінним.

Конґрес продовжує закликати до звільнення колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, як і колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та колишнього міністра оборони Валерія Іващенка. Більше того, Конґрес вимагає від українських властей припинити юридичні переслідування та залякування лідерів політичної опозиції.

“Ми віримо, що Договір про співробітництво між Європейським Союзом та Україною, як і Договір про вільну торгівлю між Канадою та Україною, перебуває в небезпеці до того часу, поки уряд Януковича не припинить чинити політично мотивовану вибіркову справедливість, – заявив президент Конґресу Павло Ґрод. – Цей останній вердикт супроти Юлії Тимошенко – ще один крок назад на шляху України до західної інтеграції, яку президент Янукович назвав першочерговою для його уряду під час нашої зустрічі у серпні минулого року”.

У заяві, зробленій 24 грудня 2011 року головою зовнішньої політики Європейського Союзу Кетрін Ештон, висловлено занепокоєння щодо того, що Апеляційний суд не розглянув відповідним чином недотягнення першого суду над Юлією Тимошенко, – суду, котрий знехтував міжнародними стандартами щодо справедливих, прозорих та незалежних судових процесів. Від імені Європейського Союзу пані Ештон підкреслила необхідність справедливого та прозорого апеляційного процесу. “Дуже шкода, що цього не було досягнуто і що в Україні продовжує існувати проблема вибіркової справедливості”, – зазначила Ештон, висловивши жаль з приводу того, що Юлія Тимошенко буде відсторонена від участі у цьогорічних парламентських виборах.

“Необхідно, щоб уряд України негайно приступив до рішучого реформування свого застарілого кримінального кодексу, датованого 1962 роком, – констатував Ґрод. – Щоб бути справді демократичною, Україна повинна прийняти закон, що гарантує незалежну судову систему, право закону та гідність особистості. Пані Тимошенко піддається судовій справі за політичне рішення, котре, згідно із законами України совєцького періоду, вважається кримінальним злочином. Політичні відмінності не мають місця в залі суду і повинні бути полагоджені через виборчий процес”.

Рішення про таємне перевезення пані Тимошенко з Києва до віддаленої тюрми у Харківській області (Східна Україна) є дуже підозрілим і продовжує демонструвати дальшу політичну мотивацію. Як говориться у заяві голови зовнішньої політики Європейського Союзу Кетрін Ештон у п’ятницю: “Враховуючи сильне міжнародне занепокоєння щодо цього випадку, ми закликаємо органи влади гарантувати, що рішення про умови ув’язнення пані Тимошенко приймаються прозоро і відповідно до міжнародних стандартів. Європейський Союз терміново шукає дальшого пояснення від українських органів влади”.

Конґрес Українців Канади погоджується із заявами Світового Конґресу Українців щодо політичної мотивації рішень Апеляційного суду, виражає занепокоєння станом демократії та права закону в Україні та підтверджує ідею, що Україна щоразу далі відходить від європейських цінностей.

Конґрес Українців Канади закликає канадський уряд надалі працювати з євро-атлантичними партнерами і здійснювати конкретні кроки проти дальшого урізання демократії та порушення людських прав в Україні.

Дарла Пеннер,

пресовий референт Конґресу Українців Канади

телефон:  (204) 942-4627

електронна адреса: dpenner@ucc.ca

інтернет-сторінка: www.ucc.ca


Related Posts


facebook YouTube Channel Flickr twitter RSS Feed