Greetings as Ukrainian Christmas is Celebrated

As we gather with our family and friends during this Christmas season of giving, sharing and renewing our faith, I would like to recognize and thank all the volunteers and donors that make our Ukrainian Canadian community so special.

As we usher in a new year, let us be proud of who we are and what we have achieved. With your generous support we will continue to ensure the Congress represents and serves all its members. On behalf of the Ukrainian Canadian Congress and my family Adrianna, Roman, Danylo, Larysa and Olena, I extend my best wishes for a very Merry Christmas and a happy and prosperous new year!

Khrystos Razhdaietsia – Christ is Born!

Veselykh Sviat – Happy Holidays!

З нагоди цього радісного свята Різдва Христового, від імені Конґресу Українців Канади, вітаю Єрархів українських церков Канади, складові організації Конґресу Українців Канади, та всіх наших добровольців, працівників, жертводавців і членів зі святом Різдва! Бажаю кожній українській родині, всім українцям та людям доброї волі веселих і радісних свят, багато щастя, міцного здоров’я, великих успіхів і Божого благословення у новому році!

Христос Раждаєтся – Славімо Його!


Ukrainian Canadians begin Christmas Celebrations

January 6, 2012

January 5, 2012-Winnipeg, Manitoba-Tomorrow as the first star appears in the evening sky, Ukrainian Canadian families will gather to celebrate Christmas Eve.  Sviata Vecheria (the Christmas Eve Supper) is steeped in tradition and features a humble and reverent 12-dish meal in honour of the twelve apostles spreading food for the soul throughout the world.  The dishes contain no meat or dairy products to show respect for the animals that shared their place of shelter and were present for the birth of Christ. It is the climax of a six week Nativity Fast period called Pylypivka.

On Christmas Eve the traditional dinner table has a few wisps of hay under an embroidered tablecloth as a reminder of the manger in Bethlehem.  A decorated sheaf of wheat or “didukh”, symbolizing the harvest, is placed in a corner of the room under an icon, with each kernel of the didukh denoting the spiritual presence of family and forebears. All are called to the table when the first star appears in the eastern evening sky.

Sviata Vecheria begins with the oldest member of the family offering guests a piece of bread dipped in honey as a sign of plenty and family unity.  The supper continues with courses introduced one by one starting with kutya, which is cooked wheat sweetened with honey and dressed with poppy seeds symbolizing prosperity, peace and good health, and concluding with dessert featuring “uzvar” – a compote of stewed fruit.

Carolling begins after the Sviata Vecheria as groups of carollers go from house to house and “for a song” the hosts provide a donation to the charity the carollers have chosen.  Ukrainian Christmas carols (“koliadky”) are a part of the rich Ukrainian oral tradition and through them one can trace the Ukrainian historical experience to antiquity.

“Christmas on Jan. 7 is a centuries old tradition based on the old Julian Calendar that is celebrated by both Ukrainian Orthodox and Catholic Churches,” commented Paul Grod, UCC National President.  “We wish our Orthodox and Eastern-rite Catholic brethren all the best during this Christmas season.”

Khrystos rodyvsia! (Christ is born!) “Slavite Yoho!” (Let Us Glorify Him!)

Merry Christmas!

Українці Канади починають святкувати Різдво

5 січня 2012-Вінніпеґ, Манітоба– Завтра, коли на небі з’явиться перша зірка, родини українців Канади зберуться разом, щоб відсвяткувати Різдво. Свята вечеря спирається на традиції, під час якої подається смиренний та побожний обід з дванадцяти страв на честь дванадцяти апостолів, які рознесли їжу для душ по всьому світі. Страви не містять м’яса і молока, щоб виявити повагу до тварин, які розділяли місце та були присутні при народженні Христа. Це кульмінація шеститижневого періоду Різдвяного посту, що називається Пилипівка.

У Різдв’яний Вечір під вишитою скатертиною на традиційному обідньому столі кладуть декілька клаптів сіна як нагадування про ясла у Вифлеємі. Оформлений сніп пшениці або “Дідух”, що символізує врожай, знаходиться в кутку під іконою, причому кожне зернятко Дідуха означає духовну присутність сім’ї та предків. Всіх запрошують до столу, коли на сході з’являється перша зірка.

Свята вечеря починається, коли найстарший член сім’ї пропонує своїм гостям шматок хліба, змоченого в меді на знак достатку та єдності родини. Вечеря продовжується з поданням одне за одним святкових блюд, починаючи з куті, яка готується з пшениці підсолодженої медом та оздобленої маком, що символізує процвітання, мир і здоров’я, і закінчуючи узваром на десерт – компотом із варених фруктів.

Після святої вечері починається колядування,коли групи колядувальників ходять з дому в дім і “за пісню” господарі роблять пожертви на благодійні цілі за вибором колядувальників. Українські колядки є частиною багатої усної української традиції і по них можна простежити український історичний досвід аж до сивої давнини.

“Різдво Христове 7 січня – це відображення вікових традицій, заснованих на старому Юліанському календарі, що відзначається обома Українськими церквами,Православною та Греко-Католицькою”, прокоментував Павло Ґрод, президентКонґресу. “Ми поздоровляємо з Різдвом Христовим українську Православну і Католицьку церкви і бажаємо їм всього найкращого”.

Христос народився! Славімо Його! Щасливого Різдва!

UCC Media Contact:
Darla Penner
Telephone: (204) 942-4627
Email: dpenner@ucc.ca
Website: www.ucc.ca

Дарла Пеннер,

пресовий референт Конґресу Українців Канади

телефон:  (204) 942-4627

електронна адреса: dpenner@ucc.ca

інтернет-сторінка: www.ucc.ca


Related Posts


facebook YouTube Channel Flickr twitter RSS Feed