UCC Marks the Anniversary of Chornobyl Nuclear Disaster

UCC Marks the Anniversary of Chornobyl Nuclear Disaster

Chornobyl Reactor 1986
Chornobyl Reactor 1986 – Photo Volodymyr Repik
Ottawa, Ontario- April 24, 2012 – On April 26, 2012, the world will commemorate the 26th anniversary of the Chornobyl nuclear disaster in Ukraine. The Chornobyl nuclear disaster drastically transformed the lives of thousands of people in Ukraine and Belarus. Even today, Ukraine continues to cope with the long-term health, economic and environmental consequences of this preventable disaster. The Ukrainian Canadian Congress (UCC) asks that all Canadians take the time to commemorate those affected by this tragedy.

“As Ukrainian Canadians, we pray for those that suffered and continue to suffer, the aftermath of this disaster, and others like it that have devastated parts of our world,” stated UCC National President Paul Grod. “Let us come together and commemorate the 26th anniversary of the Chernobyl Nuclear Disaster in our communities and let us not forget this event that changed Ukraine and the world.”

On April 26, 1986, Chornobyl, Ukraine, was the site of the world’s worst nuclear accident. The world was kept ignorant of the accident by the Soviet authorities. However, as a result of the release of substantial amounts of radiation into the atmosphere, it was not long before other countries became aware of the disaster and the utter failure of the Soviet authorities to ensure the safety of those living closest to the nuclear plant.

For instance, the town of Pripyat, just two kilometers from the Chornobyl plant, was only evacuated 36 hours after the accident and the evacuation of other nearby villages took several more days. Meanwhile in Kyiv, only five days after the accident, hundreds of citizens participated in the outdoor May Day parade, unknowingly exposing themselves to dangerous radioactive contamination released from the reactor.

For more detailed history on the Chernobyl disaster please click here: Chornobyl

To discuss this initiative and other topics of interest,
please click here to register for our new
UCC Forum!

Конґрес Українців Канади відзначає річницю
Чорнобильської ядерної катастрофи

24 квітня 2012 р., Оттава, Онтаріо – 26 квітня 2012 р. світ відзначатиме 26 річницю Чорнобильської ядерної катастрофи в Україні. Чорнобильська ядерна катастрофа корінним чином змінила життя тисячів людей в Україні та в Білорусі. Навіть сьогодні Україна продовжує долати довготермінові наслідки, пов’язані із здоров’ям, економічними та екологічними проблемами цього лиха, яке можливо було уникнути. Конґрес Українців Канади (Конґрес) звертається з проханням до усіх канадців вшанувати пам’ять людей, які постраждали від цієї трагедії.

“Як українські канадці ми молимося за тих, хто постраждав і продовжує страждати в результаті наслідків цієї катастрофи і багатьох інших подібних їй, що вплинули на частини нашого світу, – заявив національний президент Конґресу Павло Ґрод. – Давайте зберемося разом і вшануємо 26 річницю Чорнобильської ядерної катастрофи у наших громадах і не дозвольмо собі забути мить, котра змінила Україну і світ”.

26 квітня 1986 року Чорнобиль був місцем найбільшої ядерної катастрофи світу. Совєцькі можновладці скривали катастрофу перед світом. Тим не менш, в результаті звільнення значної кількості випромінювання в атмосферу не потрібно було багато часу, щоб про катастрофу, а також повний провал радянської влади у напрямку забезпечення безпеки тих, хто живе ближче до атомної станції, стало відомо в інших країнах.

Наприклад, місто Припять, розташоване у двох кілометрах від Чорнобильської електростанції, було евакуйоване лише через 36 годин після катастрофи, а евакуація інших ближніх сіл зайняла ще декілька днів. У той же час у Києві, тільки через п’ять днів після аварії сотні людей взяли участь у Першотравневому параді на вулиці, неусвідомлено піддаючи себе небезпечним радіоактивним забрудненням, вивільненим реактором.

За більш детальною інформацією про Чорнобильську катастрофу, будь ласка, Чорнобиль

Для обговорення цієї ініціативи, а також інших цікавих тем – будь ласка, натисніть тут, щоб зареєструватися на наш новий
форум Конґресу Українців Канади.


Related Posts


facebook YouTube Channel Flickr twitter RSS Feed