UCC’S OPEN LETTER ON LANGUAGE LAW IN UKRAINE

UKRAINIAN CANADIAN CONGRESS ISSUES OPEN LETTER ON

LANGUAGE LAW IN UKRAINE

OTTAWA – July 6, 2012 – The Ukrainian Canadian Congress issued an open letter by UCC President Paul Grod on the language legislation that has been introduced and has passed second reading in the Verkhovna Rada in Ukraine.

“The Ukrainian Canadian Congress calls on the entire Ukrainian community, and all Ukrainian organizations to express their opposition to this anti-Ukrainian legislation and to organize projects that enhance the Ukrainian language and Ukrainian identity in Canada and in Ukraine,” stated Ukrainian Canadian Congress National President Paul Grod. “We further call upon the Ukrainian Canadian community to volunteer their time and financial support to the election observer mission for Ukraine’s fall elections to the Verkhovna Rada, which will have a positive impact on the state of democracy in Ukraine.”

The Congress has previously written a letter to Speaker Lytvyn and President Yanukovych asking them to cease debate on this unconstitutional law and for the President not to sign the bill into force if the law is adopted by the Rada.

The UCC has also initiated a petition which has received over 2000 signatures. Please sign the UCC petition supporting the Ukrainian language here

Several member organizations of the Ukrainian Canadian Congress under the leadership of the Canadian Conference in Support of Ukraine are organizing public actions in support of the Ukrainian language being held on July 18, 2012. More details on these public actions will be published as they become available.

Please see www.lucorg.com/news.php/lang/en

Donations to the UCC/CUF election observer mission in Ukraine can be made:

Canada Ukraine Foundation
Care of: Roman Litwinchuk, Treasurer
Ukrainian Canadian Credit Union – Head Office
145 Evans Avenue, Suite 300
Etobicoke, Ontario
M8Z 5X8

  • by phone by calling the UCC Head Office in Winnipeg: (204) 942-4627

*Note: Income Tax Receipts will be provided on request for sums greater than $50*

 

 Конґрес Українців Канади пише відкритого листа

з приводу мовного закону в Україні

Оттава- 6 липня 2012 р. – Конґрес Українців Канади в особі президента Павла Ґрода написав відкритого листа щодо мовного закону, який був представлений і пройшов друге слухання у Верховній Раді України.

“Конґрес Українців Канади закликає всю українську громаду та всі українські організації висловити опозицію анти-українському законодавчому акту та організувати проекти для підняття престижу української мови та ідентичності в Канаді та в Україні”, – заявив національний президент Конґресу Павло Ґрод. “Ми далі закликаємо українсько-канадську громаду присвятити свій час і надати фінансову підтримку місії спостерігачів за виборами в Україні під час осінніх виборів до Верховної Ради, котрі матимуть позитивний вплив на стан демократії в Україні”.

Конґрес попередньо звертався листом до голови Верховної Ради Володимира Литвина та Президента Віктора Януковича з проханням припинити дебати з цього неконституційного законопроекту і щоб Президент не вводив його у дію, якщо він буде прийнятий Верховною Радою.

Конґрес Українців Канади також заініціював петицію, яка отримала більше 2000 підписів. Будь ласка, підпишіть петицію на підтримку української мови тут

Декілька складових організацій Конґресу Українців Канади під проводом Канадської конференції на підтримку України організовують громадські заходи на підтримку української мови, що відбудуться 18 липня 2012 року. Деталі про ці заходи будуть опубліковані, як тільки стануть наявними.

Будь ласка, перейдіть по www.lucorg.com/news.php/lang/ua

Пожертви на місію спостерігачів КУК/КУФ можна зробити таким чином:

Канадсько-українська фундація
До уваги: Роман Литвинчук, скарбник
Українсько-канадська кредитна спілка
145 Evans Ave., Suite 300
Etobicoke, Ontario
M8Z 5X8

  • зателефонувавши до центрального офісу КУК за номером: (204) 942-4627

Увага: посвідка на звільнення від податку будуть видаватися на суми більше як $50.00

UCC Media Contact:Darla Penner
Telephone: (204) 942-4627
Email: dpenner@ucc.ca
Website: www.ucc.ca

Дарла Пеннер
пресовий референт Конґресу Українців Канади
телефон:  (204) 942-4627
мобільний: (204) 297-2322
електронна адреса: dpenner@ucc.ca
веб-сайт: www.ucc.ca


Related Posts


facebook YouTube Channel Flickr twitter RSS Feed