CANADA TO SEND ELECTION OBSERVERS TO UKRAINE

UCC Commends Government of Canada decision to
Send Election Observers to Ukraine

 

L-R: Stella Ambler MP Mississauga-South, Bob Dechert Parliamentary Secretary to Minister of Foreign Affairs, Paul Grod UCC President, Hon. Jason Kenney, Orest Steciw LUC President, Lois Brown Parliamentary Secretary to Minister of International Cooperation, Ted Opitz MP Etobicoke-Centre

 

August 10, 2012 – Ottawa – The Ukrainian Canadian Congress and the Canada Ukraine Foundation applauded the decision by the government of Canada to send 500 election observers to Ukraine for this fall’s Parliamentary elections, including a record 75 long-term observers (65 CANADEM and 10 OSCE).

 

The Government of Canada announced yesterday that Canada will be sending up to 500 election observers to monitor the upcoming parliamentary elections in Ukraine. These election observers consist of both long term observers (LTOs) and short-term observers (STOs) and will be deployed through CANADEM and the OSCE.

 

“Ensuring a free and fair election is critical to Ukraine’s development as a democracy and we are proud that Canadian election observers will monitor these elections to ensure the will of the Ukrainian people is heard”, stated UCC National President Grod. “UCC looks forward to working closely with the Government of Canada to help make this year’s election observation successful. This election observation mission will be as important to the future of Ukraine’s human rights and democratic development, as was the historic 2004 Presidential election.”

 

The government has indicated that sixty five long-term observers will be deployed in the next few weeks to ensure that Canadian observers are able to assess the entirety of the electoral campaign. The work of the CANADEM observers is in addition to the work being undertaken by the UCC/CUF election observer mission.

 

It is also expected that Canadian Members of Parliament will be travelling to Ukraine to monitor the October elections. “We are pleased to see that Prime Minister Harper has supported the Ukrainian people by sending a large Canadian Observer Mission to this fall’s Parliamentary Elections”, said Bob Onyschuk, Chairman of the Canada Ukraine Foundation. “Ukrainian Canadians can help make a difference and have an irreplaceable role to play in the upcoming months in helping to assess whether the elections can be free and fair in Ukraine.”

 

Canadian election observers from CANADEM and UCC/CUF have monitored the last several elections in Ukraine. All the major political parties and the government of Ukraine have called upon Canada and its Ukrainian Canadian community to continue playing their important role as independent, impartial, international election observers during the October Parliamentary elections in Ukraine.

 

Конґрес Українців Канади вдячний уряду Канади за рішення направити спостерігачів на вибори в Україні

 

 

10 серпня, 2012 – Оттава – Конґрес Українців Канади та Українсько-Канадська Фундація вітають рішення уряду Канади надіслати 500 спостерігачів на вибори до Верховної Ради України восени разом з 75 довгостроковими спостерігачами (65 від КАНАДЕМ та 10 від ОБСЄ).

 

Вчора Уряд Канади оголосив, що Канада буде посилати близько 500 спостерігачів для моніторингу прийдешніх виборів до Верховної Ради України. Місія включає довгострокових (ДС) і короткострокових спостерігачів (КС) та буде організована КАНАДЕМом і ОБСЄ.

 

“Забезпечення вільних і чесних виборів є вкрай необхідно для розвитку України як демократичної держави і ми пишаємося тим, що канадські спостерігачі будуть слідкувати за цими виборами, заради забезпечення бажання українців”, заявив Президент КУК Павло Ґрод. “Конґрес Українців Канади з нетерпінням очікує тісної співпраці з Урядом Канади, щоб зробити цю місію спостереження успішною. Дана місія буде такою ж важливою для майбутнього становлення демократії і прав людини в Україні як й історична місія під час Президентських виборів 2004 року”.

 

Уряд вказав, що 65 довгострокових спостерігачів будуть відправлені за декілька тижнів, щоб канадські спостерігачі змогли оцінити цілість виборчої кампанії. Робота спостерігачів від КАНАДЕМ є в додаток до роботи Конґресу Українців Канади та Канадсько-Української Фундації.

 

Також очікується, що члени Парламенту Канади поїдуть до України для моніторингу виборів у жовтні. “Нам приємно бачити, що Прем’єр-міністр Канади Стівен Харпер підтримав українців відсилаючи велику місію спостерігачів на осінні парламентські вибори”, сказав Богдан Онищук, голова Канадсько-Української Фундації. “Українські канадці можуть допомогти змінити ситуацію і відіграти незамінну роль в найближчі місяці, домомагаючи визначити чи вибори в Україні можуть бути вільними і чесними”.

 

Канадські спостерігачі від КАНАДЕМ та КУК/КУФ здійснювали моніторнинг останніх декількох виборів в Україні. Всі великі політичні партії і уряд в Україні звернулися до Канади і її української громади з закликом продовжувати відігравати важливу роль незалежних, неупереджених міжнародних спостерігачів протягом жовтневих виборів до Парламенту.


Related Posts


facebook YouTube Channel Flickr twitter RSS Feed