UKRAINIAN CANADIAN COMMUNITY COMMEMORATES REMEMBRANCE DAY 2012

UKRAINIAN CANADIAN COMMUNITY COMMEMORATES REMEMBRANCE DAY 

November 11, 2012

On this solemn day Canadians gather together country wide with feelings of pride, respect and gratitude toward those who have laid down their lives in defence of Canada. Soldiers, sailors, airmen and women, who have served and continue to serve our country, are given reverence to uphold the memory of their efforts.

For generations Canadian military personnel have dedicated themselves for the protection of Canadian fundamental values and rights. Today, as every year, Canadians pay tribute to the sacrifice these individuals have made in order to uphold peace and freedom around the world. As Ukrainian Canadians we also remember and pay homage to the millions of men and women who fought and too often perished for the freedom of their Ukrainian homeland.

“We remember and commemorate all the Canadians who gave their lives to military service, including tens of thousands of Ukrainian Canadians who proudly served Canada throughout the years. Ukrainian Canadians have fought for Canada in all our wars since the Boer War of 1898, including WWI, WWII, the Korean War and the war in Afghanistan,” stated Ukrainian Canadian Congress National President Paul Grod. “We are proud of the fact that Ukrainian Canadians have fulfilled their duty as citizens of Canada to serve in our armed forces for more than a century. We pay tribute to the sacrifices made by generations of Canadians, those who perished and those who returned wounded from armed conflicts around the world for the protection of our fundamental values. We thank them for our freedom.”

Lest we forget.

Конґрес Українців Канади вшановує День Пам’яті

Українсько-канадська громада вшановує День Пам’яті 2012

11 листопада 2012 р. – В цей урочистий день канадці збираються разом по цілій країні з почуттями гордості, поваги та вдячності тим, хто пожертвував своїм життям, захищаючи Канаду. Солдатам, морякам, льотчикам та льотчицям, котрі служили та продовжують служити нашій країні, наданий привілей підтримувати пам’ять про їхні зусилля.

Протягом поколінь канадський військовий персонал присвятив себе захисту основних канадських цінностей і прав. Сьогодні, як і кожного року, канадці віддають належне пожертві, яку склали ці люди для того, щоб підтримувати мир і свободу в усьому світі. Як українські канадці ми також згадуємо і віддаємо данину поваги мільйонам чоловіків і жінок, які боролися і занадто часто гинули за свободу своєї батьківщини – України.

“Ми згадуємо і вшановуємо всіх канадців, які присвятили їхнє життя військовій службі, включно з десятками тисяч українських канадців, які гордо служили Канаді протягом років. Українські канадці билися за Канаду у всіх війнах, починаючи від англо-бурської війни 1898 року, включно з Першою Світовою війною, Другою Світовою війною, корейською війною і війною в Афганістані, – заявив президент Конґресу Українців Канади Павло Ґрод. – Ми гордимося фактом, що українські канадці виконали свій обов’язок як громадяни Канади, служачи в наших збройних силах більш ніж століття. Ми віддаємо належне жертвам, принесеним поколіннями канадців, тих, котрі загинули і тих, котрі повернулися пораненими з військових конфліктів по всьому світі заради захисту наших фундаментальних цінностей. Ми вдячні їм за нашу свободу”.

Сьогодні ми пригадуємо собі, що наше прагнення до свободи ніколи не було марним зусиллям, незважаючи на те, якою б важкою не була боротьба з переважаючими силами противника. Через боротьбу наших предків і наших співвітчизників, Україна домоглася незалежності, і ми солідарні з народом України, оскільки він продовжує йти по важкому шляху її демократичного розвитку.


Related Posts


facebook YouTube Channel Flickr twitter RSS Feed