UCC Pays Tribute on International Human Rights Day

 UCC Pays Tribute on International Human Rights Day  

 

December 10, 2012 

December 10, 2012 – Ottawa, Canada – The Ukrainian Canadian Congress (UCC) pays tribute today to all those who defend human rights and to all those who work to ensure that freedom, justice, and peace prevail throughout Canada and the world.

The UCC has worked in Canada and abroad to defend minority rights, the rights to freedom of assembly, media freedom and even the most basic of human rights: the right to food. “The Ukrainian Canadian community understands the consequences of using food as a weapon and that is why last year we help to raise a quarter million dollars for African famine relief,” stated UCC National President Paul Grod. “This year many of our branches, member organizations and student clubs held food drives as part of our Holodomor commemorations to help the less fortunate in our society.”

The UCC believes that human rights belong to all of us and are a shared value that unite us as Canadians. Human rights must be protected and defended when ever and where ever possible.

On this occasion, the UCC reiterates its position that the Holodomor, because of its distinct pedagogical value to human rights education and Canada’s First National Internment operations, because of its precedential nature in removing the rights of a group of Canadians during World War I should be displayed in permanent, distinct and prominent galleries in the Canadian Museum for Human Rights when it opens its doors in 2014.

 

Background :

 

The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) was adopted by the UN General Assembly on 10 December 1948 and is a road map to guarantee the rights of every individual everywhere. The date has since served to mark Human Rights Day worldwide.

 

 

Конґрес Українців Канади відзначає Міжнародний день прав людини

 

10 грудня 2012 р.

 

10 грудня, 2012 – Оттава, Канада -сьогодні Конґрес Українців Канади (КУК) віддає честь усім, хто захищає права людини і хто працює для того, щоб забезпечити панування свободи, справедливості та миру в Канаді і в усьому світі.  

КУК працював у Канаді та за кордоном, щоб захистити права меншин, право на свободу зібрань, свободу ЗМІ і навіть одне з головних прав людини: право на їжу. “Канадська Українська громада усвідомлює наслідки використання продовольства як зброї і саме тому, минулого року ми допомогли зібрати чверть мільйона доларів для допомоги голодуючим Африки,” – заявив національний президент КУК Павло Ґрод. “Цього року у багатьох наших Відділах, Складових Організаціях та студентських клубах у рамках відзначення Пам’яті Голодомору відбулися фуд-драйвз з метою допомоги менш забезпеченим членам нашого суспільства”.  

КУК вважає, що права людини належать кожному з нас і є загальними цінностями, які об’єднують нас як канадців. Права людини необхідно захищати і відстоювати завжди і всюди.  

У зв’язку з цим, КУК знову підтверджує свою позицію, що події Голодомору, зважаючи на їх важливе значення у вивченні прав людини, і події Першої Канадської операції інтернування, під час якої відбулись безпрецедентні порушення людських прав частини канадців у період Першої світової війни, повинні відображатися у постійних, окремих і великих галереях Канадського музею Прав Людини, який відкриється у 2014 році.  

 

Передумова:

 

10 грудня 1948 року Генеральною Асамблеєю ООН була прийнята Загальна декларація прав людини (UDHR), яка є документом, що гарантує права кожної людини повсюди. Відтоді 10 грудня відзначається у всьому світі як День прав людини.


Related Posts


facebook YouTube Channel Flickr twitter RSS Feed