UCC congratulates UNF on its 80th anniversary, welcomes new presidents of UNF, UWO and MUNO

OTTAWA, ON – The Ukrainian Canadian Congress would like to acknowledge the recent changes in the executive of three of our member organizations. We are proud and honored to welcome these individuals into their new leadership roles.

The Ukrainian National Federation (UNF), held its Annual General Meeting in Edmonton, Alberta, and marked its 80th anniversary.  The UNF is a founding member of the UCC and has been a leader in the educational, cultural and community life of the Ukrainian Canadian community for eight decades.

At its convention, Mr. Ihor Bardyn was elected as national president of UNF.  “I would like to take this opportunity, on behalf of the Ukrainian Canadian community to congratulate Mr. Ihor Bardyn on his election as UNF president,” stated UCC National President Paul Grod.  “Ihor has worked tirelessly over the years supporting numerous issues of importance to the Ukrainian Canadian community.  Perhaps the single greatest achievement has been his steadfast support for the Canada Ukraine Parliamentary program.”

“I know that Ihor will do an excellent job as the new president of UNF,” stated Grod.  “I would also like to congratulate and thank outgoing UNF President Taras Pidzamecky for his tremendous work in revitalizing and rejuvenating the Ukrainian National Federation.”

Likewise, the UCC is pleased to support victors of the recent elections for the presidency of both the Ukrainian Women’s Organization of Canada (UWO/OYK) and the Ukrainian National Youth Federation (UNYF/MUNO). Both the UWO and the UNYF are active affiliates of the Ukrainian National Federation and have been instrumental to the development of the Ukrainian Community here in Canada.

The UCC is pleased to congratulate the Ms. Olya Sheweli on her election as the new national president of the Ukrainian Women’s Organization of Canada (UWO/OYK). “I am so pleased to have Ms. Olya Sheweli take on the leadership of the Ukrainian Women’s Organization in further developing the social culture of Ukrainians in Canada. Through the support of the Ukrainian Women’s Organization, Ukrainian Schools and libraries have been initiated, the promotion of choirs and dance ensembles have helped to provide our children with the supports needed to sustain Ukrainian Canadian culture.” stated UCC President Paul Grod. “I would also like to congratulate and thank outgoing president Yaroslava (Slavka) Iwasykiw for her tireless commitment to the UWO.”

Finally, the UCC congratulates Ms. Marianna Sech on her election as National president of the Ukrainian National Youth Federation (UYNF/MUNO). “The UCC welcomes Ms. Marianna Sech into her position as president of the UYNF. The dedication to preserving Ukrainian Canadian history and cultural heritage through the legacy of the UNYF first President and Canadian Senator, Paul Yuzyk has been magnified through the commitment of individuals like Ms. Marianna Sech” stated UCC President Paul Grod. “The UCC would also like to take this opportunity to thank Mr. Bohdan Koval for his dedication in strengthening the Ukrainian Canadian community, developing relations with a multicultural Canadian society.”

The Ukrainian Canadian Congress applauds these individuals for their commitment and looks forward to working together on future projects.

 

Конґрес Українців Канади вітає Українське Національне Об’єднання Канади з нагоди 80-ти ліття та обрання нових президентів УНО, ОУК та МУНО

Оттава, Онтаріо – Конґрес Українців Канади хотів би відзначити останні зміни у керівництві трьох наших членських організацій. Ми пишаємося і маємо честь вітати цих людей у ролі новообраних провідників.

Українське Національне Об’єднання Канади провели Трирічні загальні збори в Едмонтоні та відзначили 80-ліття свого існування. УНО є членом-засновником КУК і продовжує бути лідером в освітньому, культурному та суспільному житті українсько-канадської громади протягом восьми десятиліть.

Під час Трирічних загальних зборів національним президентом УНО був обраний адв. Ігор Бардин. “Я хотів би скористатися цією можливістю, щоб від імені українсько-канадської громади привітати адв. Ігоря Бардина з обранням на пост президента УНО”, – заявив президент КУК Павло Ґрод – “Ігор присвятив багато років самовідданої праці підтримці численних справ, важливих для українсько-канадської громади.  Мабуть найбільшим його досягненням була його незмінна підтримка Канадсько-Української Парламентської Програми”.

“Я знаю, що Ігор, як новообраний президент УНО, буде відмінним президентом” – сказав Павло Ґрод. – “Я також хотів би привітати і подякувати попередньому президентові УНО Тарасові Підзамецькому за його величезну роботу у справі оновлення і омолодження Українського Національного Об’єднання Канади”.

Крім того, Конґрес Українців Канади радо підтверджує переможців недавніх виборів на пост голови Організації Українок Канади (ОУК) і голови Молоді Українського Національного Об’єднання Канади (МУНО). Обидві організації є активними філіалами Українського Національного Об’єднання Канади та відігрaють важливу роль у розвитку української громади в Канаді.

Конґрес Українців Канади з приємністю вітає Олю Шевелій з нагоди обрання її головою Організації Українок Канади (ОУК). “Я дуже радий, що Оля Шевелій очолила провідництво Організації Українок Канади з метою подальшого розвитку соціальної культури українців в Канаді. Завдяки підтримці Організації Українок Канади були започатковані українські школи та бібліотеки, заснoвані хори і танцювальні ансамблі, що допомогло забезпечити наших дітей підтримкою необхідною для збереження українсько-канадської культури” – сказав президент Конґресу Павло Ґрод. – “Я також хотів би привітати і подякувати попередній голові ОУК Ярославі (Славці) Івасиків за її невтомну відданість справам ОУК”.

На закінчення, Конґрес вітає Мар’яну Цех з нагоди обрання її головою Молоді Українського Національного Об’єднання Канади (МУНО). “Конґрес Українців Канади радо вітає Мар’яну Цех в якості національного голови МУНО. Відданість збереженню українсько-канадської історії та культурної спадщини, як результат старань першого президента УНО і сенатора Канади Павла Юзика, була збільшена завдяки відданості таких людей як Мар’яна Цех” – заявив президент КУК Павло Ґрод. – “Конґрес також хотів би скористатися цією можливістю, щоб подякувати Богданові Ковалю за його самовідданість у справі зміцнення українсько-канадської громади та за розвиток відносин з багатокультурним канадським суспільством”.

Конґрес Українців Канади ще раз вітає вищезгаданих осіб за їх посвяту і сподівається на спільну продуктивну роботу над майбутніми проектами.


Related Posts


facebook YouTube Channel Flickr twitter RSS Feed