UCC Wishes all Ukrainian Canadians a joyous Ukrainian Christmas!

Christmas Night by Artist Stefan Melnychenko, Acrylic on Panel.

 

The Ukrainian Canadian Congress

wishes all Ukrainian Canadians a joyous Ukrainian Christmas!

 

Christ is Born! Glorify Him!

 

For Ukrainians, Christmas is one of the most important holidays of the year. Ukrainian Christmas festivities begin on Christmas Eve (January 6) and conclude on the Feast of the Epiphany (January 19) following the Julian calendar.

The Christmas Eve Supper or Svyata Vecherya (Holy Supper) brings the family together to partake in Lenten foods and begins the traditional holiday celebrations. The customs of Christmas Eve are dedicated to God, to the welfare of the family and to the remembrance of one’s ancestors.

In preparation for Svyata Vecherya, the floor is covered with straw and fresh hay is placed upon the table. This is to recall the birth of Christ, born in the stable and laid in a manager. A white or embroidered table cloth is then spread over the table. A didukh(sheaf of wheat stalks) which means “grandfather,” is placed in the corner under religious icons as a sign of a prosperous harvest and the gathering of the family.

kolach (special loaf of bread)is placed on the table with a lit beeswax candle placed in its center. This is to remind the family of the Star of Bethlehem. The kolach is braided from three rings of dough symbolizing the Holy Trinity and is circular in form representing eternity.

The departed of the family are remembered on this day by the placing of an extra table setting. The extra setting is also there as a reminder that a passing stranger is welcome. The Holy Supper cannot begin until the appearance of the first star in the eastern sky. It is the role of the children to search the night sky for the first star as well as decorate the Christmas tree.

Once the star has been seen, the didukh is positioned in its place of honor by the head of the household and everyone gathers at the table. The head of the household raises a spoonful of kutia (cooked wheat, ground poppy seeds and honey) asks for God’s blessing on his family and extends his best wishes and greetings with “Khrystos Rodyvsya” (Christ is born). Everyone replies “SlavimoYoho” (Let us glorify Him). The partaking of the kutia is the most symbolic ritual of the entire Svyata Vecherya and everyone must have at least a spoonful.

The meal itself consists of twelve meatless dishes symbolizing Christ’s twelve apostles. During the supper it is customary for carolers to enter the home and wish the family happiness and blessings of the Infant Child by the singing of traditional carols (Koliady).

On January 19th the Feast of Jordan / Epiphany is celebrated. This holiday symbolizes the baptism of Christ in the river Jordan. In special and very unique religious services, water is blessed and brought home by the faithful. Priests will also visit parishioners to bless their homes with the Holy Water thus concluding the traditional festivities of the season.

________________________________________________________________________

Конґрес Українців Канади бажає всім канадським українцям веселого українського Різдва!

Христос рождається! Славімо Його!

Для українців Різдво – одне з найважливіших свят року. Українські Різдвяні святкування розпочинаються з Різдвяного вечора (6 січня) і завершуються святом Хрещення Господнього (19 січня) згідно з юліанським календарем.

Різдвяна вечеря або Свята вечеря збирає сім’ю разом, щоб почастуватись пісною їжею та розпочати традиційні святкування. ОбрядиРіздвяного вечора присвячені Богові, благополуччю сім’ї та пам’яті про предків.

В ході підготовки до Святої вечері підлога покривається соломою, а на столі стелиться запашне сіно. Це є пригадкою про Ісуса Христа, народженого в стайні і покладеного в ясла. Стіл застелений білою або вишитою скатертиною. Дідух(сніп пшениці), що означає “дідо”, ставиться в кутку під іконами, як символ щедрого врожаю та єднання родини.

На стіл кладеться особливий хліб, що називається колачвсередині якого ставиться запалена воскова свічка. Це є символ нагадування сім’ї про Bифлиємську зірку.Колач сплетений з трьох кіс, котрі символізують Святу трійцю, а кругла форма означає вічність.

Померлих в родині згадують в цей день, додатково сервіруючи стіл ще на одну особу. Додаткова сервіровка існує також як нагадування, що випадковий перехожий буде з радістю прийнятий в хаті. Свята вечеря не може розпочатися аж до появи першої зірки на сході. Завданням дітей є відшукати в вечірньому небі першу зірку, а також прикрасити Різдвяну ялинку.

Коли побачили зірку, глава сім’ї ставить дідухна його почесне місце і вся сім’я збирається за столом. Глава сім’ї піднімає ложку куті (варена пшениця, мелений мак та мід), просить Божого благословення для родини і висловлює свої найкращі побажання і привітання, завершуючи промову “Христос родився” (Khrystos Rоdyvsia). Усі присутні за столом відповідають: “Славімо Його ” (Slavimо Yoho). Куштування куті є найбільшим символічним ритуалом усієї Святої вечері і кожен повинен з’їсти хоча б ложку.

Сама їжа складається з дванадцяти пісних страв, що символізують дванадцять Христових апостолів.Під час вечері до хати за звичай приходять колядники з традиційними колядами (Kerols), щоб побажати щастя родині і благословення новонародженому дитяті.

19 січня святкується свято Йордана/Хрещення.Свято символізує хрещення Христа в ріці Йордан. Під час особливих і дуже унікальних релігійних церемоній освячується вода і приноситься віруючими додому. Священики також відвідають своїх парафіян, щоб благословити їхні домівки святою водою, завершуючи, таким чином, традиційні святкування зимової пори.


Related Posts


facebook YouTube Channel Flickr twitter RSS Feed