UCC Congratulates Irena Bell

UCC CONGRATULATES IRENA BELL ON RECEIVING
QUEEN ELIZABETH II DIAMOND JUBILEE MEDAL

 

Irena Bell presented Medal by Sen. Raynell Andreychuk

OTTAWA – April 17, 2013 -The Ukrainian Canadian Congress is pleased to congratulate Ms. Irena Bell of Ottawa on being presented the Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medal by Senator Raynell Andreychuk in a ceremony on Parliament Hill yesterday attended by UCC Executive Director Taras Zalusky and Ukraine’s Ambassador to Canada Vadym Prystaiko.”It is with great pride that I awarded Irena the Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medal.  Her record of community service and her dedication to issues of importance to Canada and our community is remarkable,” stated Senator Raynell Andreychuk. “Irena has been and continues to be one of our community’s unsung heroes who deserves to be recognized.”

Born in Krakow as her parents fled the Communist take-over of Western Ukraine, Irena Bell (nee Zajszlyj) grew up in Montreal, where she was active in the Ukrainian community. She received a teaching diploma, a B.A. degree from Loyola in Montreal, and a B.L.S. degree from the University of Toronto.

In Ottawa, she worked from 1974 to 1995 in the federal government’s multicultural program, lastly as Acting Chief of the Multilingual Biblioservice Division of the National Library of Canada. Then, from 1996 to 2005, Irena Bell was Coordinator for the Chair of Ukrainian Studies at the University of Ottawa. She is fluent in English and Ukrainian, and has some knowledge of French and other languages. 

Since 2003, Irena produces and hosts the weekly Ukrainian radio program in Ottawa (CHIN, 97.9 FM) that is also accessible via the internet (http://chinradioottawa.com). She previously hosted the Ottawa ‘Ukrainian Profile’ TV program on Rogers TV.

Irena continues to be active in Ukrainian and other community activities. Since 1997, she produces a monthly Ottawa Ukrainian-interest Events Calendar that has wide distribution via e-mail, web sites, media, and in community venues. Irena has been, and is, on the executive of Ukrainian organizations, and organized many events over the years. She was twice president of the Ukrainian Canadian Professional and Business Association in Ottawa (UCPBA), editor of the UCPBA newsletter, and vice-president of the Ukrainian Canadian Congress (Ottawa).

Irena is also on the Board of Directors of the Canadian Foundation for Ukrainian Studies, and Senior Advisor to the Board of Directors of the Chair of Ukrainian Studies at the University of Ottawa.

Irena was Canadian advisor at the State Historical Library of Ukraine, Kyiv, in 1995, as part of the Canada-Ukraine Partners Program project, funded by the Government of Canada via the Institute of Public Administration of Canada.

Irena has previously been active in Ukrainian Youth Association ‘Plast’, the Marunczak Dance Ensemble (Montreal), and teaching Ukrainian school.

Irena Bell was the first recipient of the Ottawa UCPBA’s Filip Konowal Lifetime Achievement Award, in 1995, for long-term volunteer service to the Ukrainian-Canadian community. She also received the Ukrainian Canadian Congress volunteer service award, and the Ontario Government’s 20-year Volunteer Service Award.

 

 

КУК ВІТАЄ ІРЕНУ БЕЛЛ З ОТРИМАННЯМ
МЕДАЛІ ДІАМАНТОВОГО ЮВІЛЕЮ КОРОЛЕВИ ЄЛИЗАВЕТИ 
II

ОТТАВА – 17 квітня, 2013-Конґрес Українців Канади радий привітати пані Ірену Белл з Оттави з нагоди вручення їй Медалі діамантового ювілею Королеви Єлизавети II сенатором Райнел Андрейчук під час церемонії на Парламентському пагорбі, яка відбулась  вчора за участі виконавчого директора КУК Тараса Залуського та посла України в Канаді Вадима Пристайка.

“Для мене велика честь вручити Ірені медаль діамантового ювілею Королеви Єлизавети II. Рекордний стаж громадської роботи та відданість питанням, важливим для Канади і нашої громади, є видатними”, заявила сенатор Райнел Андрейчук. “Ірена була і надалі є одним з непомітних героїв нашої громади, яка заслуговує на визнання”.

Народившись у Кракові, оскільки її батьки втекли з захопленої комуністами Західної України, Ірена Белл (уроджена Зайшлій) виросла в Монтреалі, де брала активну участь в діяльності української громади. Вона отримала диплом вчителя, ступінь бакалавра мистецтв від Лойоли в Монтреалі і Ступінь бакалавра гуманітарних наук від Університету в Торонто.

В Оттаві вона працювала з 1974 по 1995 роки в мультикультурних програмахфедерального уряду, згодом виконувала обов’язки керівника відділу багатомовного бібліотечного обслуговування Національної бібліотеки Канади. Пізніше, з 1996 по 2005, Ірена Белл була координатором кафедри українознавства Університету Оттави. Вона вільно говорить англійською та українською, і володіє французькою та іншими мовами.

З 2003 року Ірена випускає і проводить щотижневу українську радіопрограму в Оттаві (CHIN, 97,9 FM), яка є також доступна і через Інтернет (http://chinradioottawa.com). Раніше вона була ведучою телевізійної програми «Український профіль» на Роджерс ТБ в Оттаві.

Ірена продовжує брати активну участь в діяльності української громади та інших громадських організацій. З 1997 року вона випускає в Оттаві щомісячний календар українських подій, який широко розповсюджується через електронну пошту, веб-сайти, ЗМІ та у громадських місцях.

Ірена була і є в органах правління українських організацій, а також організувала багато подій протягом багатьох років. Двічі вона була президентом Українсько-Канадської Професійної та Бізнес Асоціації в Оттаві (УКПБА), редактором бюлетеня УКПБА та віце-президентом Конґресу Українців Канади (Оттава).

Ірена також входить в Раду директорів Канадського Фонду українських досліджень, і є старшим радником Ради директорів кафедри українознавства в університеті Оттави.

Ірена була радником Канади у Державній історичній бібліотеці України, у Києві в 1995 році, що було частиною проекту Канадсько-Української програми партнерства, фінансованої урядом Канади через інститут державного управління Канади.

Ірена брала активну участь в українській молодіжній асоціації “Пласт”, танцювальному ансамблі Марунчак (Монтреаль), викладала в українській школі.

Ірена Белл була першою, хто отримав Премію Філіпа Коновала від УКПБА Оттави в 1995 році за довготривалу волонтерську службу для української-канадської громади. Вона також отримала нагороду за волонтерську службу Конґресу Українців Канади і нагороду за 20-річну волонтерську службу від Уряду Онтаріо.

 


Related Posts


facebook YouTube Channel Flickr twitter RSS Feed