COMMENTS BY THE PRESIDENT OF THE UKRAINIAN CANADIAN CONGRESS AT A MEMORIAL SERVICE AT THE PRISON ON LONSKY STREET

COMMENTS BY THE PRESIDENT OF THE UKRAINIAN CANADIAN CONGRESS

AT A MEMORIAL SERVICE AT THE PRISON ON LONSKY STREET

L’viv, Ukraine.  August 19, 2013.  Ukrainian Canadian Congress President Paul Grod took part in a memorial service at Lonsky Street Prison as part of the activities surrounding the Ukrainian World Congress meeting taking place in L’viv, Ukraine (August 20-22).

Mr. Grod made the following comments:

“The prison on Lonsky Street is an important national symbol of the sacrifice and suffering of the Ukrainian people in their quest for emancipation and independence. The Lonsky Prison Museum and Memorial to Victims of Occupation Regimes is a government institution under the Ministry of Culture of Ukraine.

Ukrainian Canadians are proud that Prime Minister Harper visited the Lonsky Prison memorial in 2010 as part of his official state visit to Ukraine and met last year with the director of the museum/memorial Mr. Ruslan Zabily in Ottawa.   In the words of Prime Minister Stephen Harper: “Lonsky is where freedom in Ukraine went to die”. 

On behalf of all Ukrainian Canadians, the Ukrainian Canadian Congress expresses its deepest sense of mourning over the Ukrainians, Poles, Jews and others nationalities that suffered and perished in Lonsky at the hands of Soviet and Nazi occupiers of Ukrainian lands.

The mission of this sacred place is to help overcome a totalitarian past when the twin evils of Soviet and Nazi occupation separately and together unleashed unparalleled carnage in Ukraine. We are bound by our common sense of humanity to help in this noble cause.

I would also like to acknowledge the important contribution made by the League of Ukrainian Canadians, a prominent member of the UCC, in bringing the Lonsky Prison Memorial Museum into the public consciousness of all Canadians.

May God Bless the heroic fighters for freedom and human rights that were incarcerated here.

May their memory be eternal.”

 

КОМЕНТАРІ ПРЕЗИДЕНТА КОНҐРЕСУ УКРАЇНЦІВ КАНАДИ

НА ПОМИНАЛЬНІЙ ПАНАХИДІ В ТЮРМІ НА ЛОНЦЬКОГО

Львів, Україна, 19 Серпня 2013 року. Президент Конґресу українців Канади взяв участь у поминальній панахиді в Тюрмі на Лонцького в рамках заходів Світового Конґресу Українців, який відбудеться у Львові, Україна (20-22 серпня).

Пан Ґрод зауважив наступне:

“Тюрма на Лонцького – це важливий національний символ жертви і страждань українського народу в його прагненні до звільнення та незалежності. Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів “Тюрма на Лонцького” є державною установою при Міністерстві культури України.

Українці Канади горді тим, що в 2010 році під час свого офіційного візиту до України прем’єр-міністр Гарпер відвідав меморіал «Тюрма на Лонцького» і в минулому році зустрівся з директором музею/меморіалу, паном Русланом Забілим, в Оттаві. За словами прем’єр-міністра Стівена Харпера: ”Тюрма на Лонцького – це те місце, де була знищена свобода в Україні ”.

Від імені всіх українців Канади, Конґрес українців Канади висловлює глибоке співчуття тим українцям, полякам, євреям та людям інших національностей, які постраждали чи загинули на Лонцького від рук радянських чи нацистських окупантів українських земель.

Місія цього священного місця – допомогти подолати тоталітарне минуле, в якому обидва лиха радянської та нацистської окупації, окремо і разом, почали безпрецендентну криваву розправу в Україні. Наше спільне почуття людяності зобов’язує нас допомогти у цій благородній справі.

Я також хотів би відзначити важливий вклад, зроблений видатним членом КУК – Лігою українців Канади, яка донесла Меморіальний музей “Тюрма на Лонцького” до суспільної свідомості всіх канадців.

Нехай Бог благословить героїчних борців за свободу та людські права, які були тут ув’язнені.

Вічна їм пам’ять.”


Related Posts


facebook YouTube Channel Flickr twitter RSS Feed