Ukrainian Canadian Congress Welcomes Decision of Canadian Government to Send Delegation to Ukraine to Meet with New Authorities

UKRAINIAN CANADIAN CONGRESS WELCOMES DECISION OF CANADIAN GOVERNMENT TO SEND DELEGATION TO UKRAINE TO MEET WITH NEW AUTHORITIES

 

February 26, 2014 – The Ukrainian Canadian Congress welcomes the decision of the Government of Canada to recognize the new authorities in Ukraine. An announcement on February 26 by the Rt. Hon. Stephen Harper, Prime Minister of Canada, shared that the Government of Canada will send a high-level delegation to meet with members of Ukraine’s new government and civil society leaders in Ukraine on February 28. “Canada is pleased to be sending a delegation to Kyiv to help support this historic transition which comes at a critical time in Ukraine’s evolution,” stated Prime Minister Harper.

 

Representatives of the Ukrainian Canadian Congress met with Prime Minister Harper. These included Paul Grod, National President, UCC; Adriana Buyniak Willson, National President, League of Ukrainian Women; and Paul Migus, Director of the Ukrainian National Federation.

 

“The Prime Minister expressed Canada’s unwavering support for Ukraine in its continued democratic development, and recognition and support for the new government in Ukraine,” stated Grod.

 

The Ukrainian Canadian Congress thanks the Government of Canada for its continued support of this fragile transition and will continue to work closely with the Government of Canada as it moves forward in its support of the people of Ukraine.

 

Prime Minister Harper also stated that Canada is working with like-minded international allies to develop financial assistance to Ukraine, but that financial assistance will be tied to the implementation of measures necessary to reform the economy and strengthen democratic principles.  

 

The Canadian delegation will be led by Minister of Foreign Affairs, the Hon. John Baird and will include parliamentarians, community leaders and government officials. “The timing of this mission is critical as it demonstrates strong solidarity with the people of Ukraine.  We will also be working to identifying the most effective was for Canada and the Ukrainian Canadian community to provide meaningful support. I am honoured to be part of the delegation.  We have a lot of work ahead of us in helping Ukraine get through their immediate challenges,” stated Grod.

   

The Ukrainian people have paid an extraordinarily high price for their right to live in a state that respects their inalienable rights. It is the responsibility of the new authorities to ensure that they justify that confidence. The UCC urges the new authorities of Ukraine to consult with civil society (Maidan) leaders in moving forward.

 

The UCC underlines that the coming days, weeks, and months will determine the historic course of Ukraine. The establishment a new government is only the beginning of the process of building a democratic and free Ukraine. Much difficult work and many challenges lay ahead. The Ukrainian Canadian Congress and the Ukrainian Canadian community stand ready to provide support to the people of Ukraine in this critical period in Ukrainian history.

The UCC underlines its complete solidarity with the people of Ukraine, and their brave struggle to defend their dignity, human rights, and democracy in Ukraine.

 

 ___________________________________________________________________________

 

Для негайного розповсюдження

 

КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ КАНАДИ ВІТАЄ РІШЕННЯ УРЯДУ КАНАДИ НАДІСЛАТИ ДЕЛЕГАЦІЮ В УКРАЇНУ, ЩОБ ЗУСТРІТИСЯ З ПРЕДСТАВНИКАМИ НОВОЇ ВЛАДИ

 

26 Лютого 2014 року – Конґрес Українців Канади вітає рішення Уряду Канади про визнання нової влади в Україні, та вчорашнє повідомлення Високоповажного Прем’єр Міністра Канади Стівена Гарпера, про те що Уряд Канади направляє в Україну делегацію високого рівня, щоб 28 лютого зустрітися з членами нового українського уряду та лідерами громадськості.  “Канада з великою приємністю направляє делегацію до Києва, щоб допомогти підтримати ці історичні перетворення, що мають місце в дуже важливий момент еволюції України”, заявив Прем’єр Міністр Гарпер.

 

 

Сьогодні представники Конґресу Українців Канади  зустрілися з Прем’єр Міністром Гарпером. Зокрема, зустріч відвідали наступні учасники – Павло Ґрод, Президент КУК, Адріана Буйняк Вілсон, Президент Ліги Українок Канади та Павло Міґус, Голова  Українського Національного Об’єдання. 

 

“Прем’єр Міністр висловив незмінну підтримку Канади щодо демократичного розвитку України, а також визнання та підтримку нового українського уряду,” заявив Ґрод.

 

Конґрес Українців Канади щиро вдячний Уряду Канади за його незмінну підтримку в часи цієї нелегкої трансформації, та продовжуватиме тісно співпрацювати з Урядом Канади у його наступних кроках, щодо підтримки народу України.

 

Прем’єр Міністр Гарпер також зазначив, що Канада працює зі своїми міжнародними союзниками та однодумцями, щодо надання фінансової допомоги Україні,  за умови що така фінансова підтримка буде прив’язана до реалізації заходів, необхідних для реформування економіки та зміцнення демократичних принципів.

 

Канадійську делегацію буде очолювати Міністр Закордонних Справ, Високоповажний Джон Берд, а в її склад ввійдуть парламентарі, громадські лідери та урядовці. “Час цієї місії є дуже важливим, оскільки демонструє сильну солідарність з народом України.  Ми також плануємо працювати над тим, щоб виявити найбільш ефективні шляхи для Канадійської та Українсько-Канадійської громади щодо забезпечення суттєвої підтримки.  Для мене велика честь бути частиною цієї делегації. У нас попереду багато роботи допомагаючи Україні в подоланні першочергових перешкод,” заявив Ґрод. 

 

Український народ заплатив надзвичано велику ціну за право проживати в державі, яка поважає невід’ємні права людини. Обов’язок нової влади – це гарантувати, що вони виправдають цю довіру народу.  КУК закликає новий уряд України проводити постійні консультації з лідерами громадського суспільства (Майдану) рухаючись вперед.

 

КУК підкреслює, що в найближчі дні, тижні, та місяці визначатиметься історичний курс України. Створення нового уряду це лише початок процесу побудови демократичної та вільної України. Попереду надзвичайно складна робота та багато проблем до вирішення. Конґрес Українців Канади та Українсько-Канадійська громада готові надати підтримку народу України в цей надзвичайно важливий період в історії України.

 

КУК ще раз підкреслює свою повну солідарність з народом України, та з їхньою хороброю боротьбою за захист гідності, людських прав та демократії в Україні.   

 


 
 
 

UCC Media Contact:

The UCC National Office
Telephone: (613) 232 – 8822  
Email: ucc@ucc.ca
Website: www.ucc.ca

 

Пресовий референт Конґресу Українців Канади: 

Hаціональний офіс KYK 

телефон: (613) 232 – 8822 

електронна адреса: ucc@ucc.ca

інтернет-сторінка: www.ucc.ca


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed