UCC Welcomes Statement by G-7 Leaders on Ukraine

12 March 2014

FOR IMMEDIATE RELEASE

 

UCC WELCOMES STATEMENT BY G7 LEADERS ON UKRAINE

 

The Ukrainian Canadian Congress welcomes the statement issued today by the leaders of the G7 – Canada, France, Germany, Italy, Japan, the UK and US and the Presidents of the European Council and European Commission, in which they “call on the Russian Federation to cease all efforts to change the status of Crimea contrary to Ukrainian law and in violation of international law.” The G7 leaders further called on “the Russian Federation to immediately halt actions supporting a referendum on the territory of Crimea regarding its status, in direct violation of the Constitution of Ukraine.” The UCC welcomes the decision by the leaders of the G7 not to recognize the outcome of the 16 March “referendum” in Crimea.

 

The UCC fully agrees with the G7 leaders position that Russian annexation of Crimea would be in violation of several treaties to which the Russian Federation is a signatory, and that “the annexation of Crimea could have grave implications for the legal order that protects the unity and sovereignty of all states.” The UCC applauds the  commitment of the G7 leaders that “Should the Russian Federation take such a step, we will take further action, individually and collectively.”

 

“The statement from the leaders of the G7 issued today underlines their strong support for the independence, sovereignty and territorial integrity of Ukraine. The free world has seen Russian President Putin’s actions in the Crimea for what they are – illegal, aggressive military invasion of a neighboring country,” stated Paul Grod, National President of the Ukrainian Canadian Congress. “There are worrying signs that Mr. Putin does not plan to stop with Crimea – the Kremlin is clearly behind provocations and threats in southern and eastern Ukraine. If the Russian Federation does not reverse course, the international community must take united and concrete steps to ensure the protection of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity,” continued Grod.

 

The Ukrainian Canadian Congress commends the decision by Canada and the United States to implement sanctions against those officials who are threatening the territorial integrity of Ukraine and calls on the states of the European Union to implement sanctions as well. The Ukrainian Canadian Congress calls on the leaders of the G7 to:

 

– Take steps to ensure the Russian Federation’s removal from the G8 if it does not cease aggression against Ukraine;

– Make a commitment to the people of Ukraine by offering a substantial financial package to help rebuild Ukraine’s economy;

– To show solidarity with the people of Ukraine – hold the G7 meeting scheduled for June in Kyiv;

– Together with other countries, immediately send a large-scale military observation mission to eastern and southern Ukraine – which are currently the target of provocations and military intervention by the Russian Federation.

 

The Ukrainian Canadian Congress once again commends the government of Ukraine for their restraint in these extraordinarily difficult times. The UCC expresses its complete solidarity with the people of Ukraine in their brave struggle for democracy and human rights. In particular, the UCC expresses its deep admiration for those serving in Ukraine’s armed forces, who have acted with bravery and honour in the face of severe pressure from a foreign occupying power.

____________________________________________________________________________

 

12 Березня 2014

ДЛЯ НЕГАЙНОГО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

 

КУК ВІТАЄ ЗАЯВУ ЛІДЕРІВ G7 ЩОДО УКРАЇНИ

 

Конґрес Українців Канади вітає сьогоднішню заяву лідерів G7- (Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Великобританія, США), а також Президентів Ради Європи та Єврокомісії , в якій вони “закликають Росію припинити будь-які дії щодо зміни статусу Криму всупереч українському законодавству та міжнародного права.” Лідери G7 також закликали  “Російську Федерацію негайно припинити підтримку референдуму на території Криму про його статус, що явно порушує Конституцію України.” КУК вітає рішення лідерів G7 не визнавати результати такого “референдуму”, проведення якого заплановане 16-ого березня в Криму.

 

КУК повністю погоджується з позицією лідерів G7 про те, що “анексія Криму Росією” буде суперечити низці договорів , в яких Росія виступає учасницею, а також що ” анексія Криму може мати серйозні наслідки на правовий порядок, що захищає єдність та суверенітети усіх держав.” КУК вітає рішення G7 про те що “у випадку якщо Російська Федерація все-таки піде на такий крок, ми зробимо подальші дії, як односторонні так і колективні.”

 

“Сьогоднішня заява лідерів G7 підкреслює їх рішучу підтримку незалежності, суверенності та територіальної цілісності України. Вільний світ побачив якими насправді є дії Президента Росії Путіна в Криму – незаконні, агресивні військові вторгнення в сусідню державу,” заявив Павло Ґрод, Президент КУК.  “Є тривожні ознаки того, що Путін не планує зупинятися на Криму – Кремль явно стоїть за провокаціями в Південній та Східній Україні. Якщо Російська Федерація не змінить свій курс міжнародна спільності повинна вдатися до спільних, конкретних кроків з метою захисту суверенітету та територіальної цілісності України,” продовжив Ґрод.

 

Конґрес Українців Канади високо оцінює рішення Канади та США застосувати санкції проти тих осіб, які загрожують територіальній цілісності України та закликає країни Європейського Союзу також застосувати санкції. Конґрес Українців Канади закликає лідерів G7 до наступних дій:

 

– Вжити заходів щодо виключення Російської Федерації з G8, у випадку якщо остання не припинить агресію щодо України;

– Взяти на себе зобов’язання перед народом України надати значний пакет фінансової допомоги для відбудови української економіки;

– Показати солідарність з народом України – провести у Києві зустріч G7, яка запланована на червень місяць;

– Разом з іншими країнами, негайно направити великомасштабну військову комісію до Південної та Східної України, які в даний час є об’єктом провокацій та військових інтервенцій з боку Російської Федерації.

 

Конґрес Українців Канади високо оцінює стриманість Уряду України у такий надзвичайно важкий час. КУК висловлює свою повну солідарність з народом України, та з їхньою хороброю боротьбою за захист гідності, людських прав та демократії в Україні. Зокрема, КУК висловлює глибоке захоплення тими хто служить в Збройних Силах України, які діяли з мужністю та честю перед лицем та під тиском іноземної окупаційної влади.

 

Taras Zalusky, Executive Director

Ukrainian Canadian Congress

(613) 232-8822

taras.zalusky@ucc.ca


UCC Media Contact:

The UCC National Office
Telephone: (613) 232 – 8822
Email: ucc@ucc.ca
Website: www.ucc.ca

 

Пресовий референт Конґресу Українців Канади:

Hаціональний офіс KYK

телефон: (613) 232 – 8822

електронна адреса: ucc@ucc.ca

інтернет-сторінка: www.ucc.ca


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed