REFERENDUM IN CRIMEA ILLEGITIMATE, ILLEGAL

UCC DENOUNCES CRIMEAN “REFERENDUM” AS UNCONSTITUTIONAL, ILLEGAL AND ILLEGITIMATE

 

The “referendum” which took place in Crimea Sunday under the illegal occupation of Russian armed forces who have invaded sovereign Ukrainian territory, is unconstitutional, illegal and illegitimate. The Constitutional Court of Ukraine ruled the “referendum” to be in breach of several provisions of the Constitution of Ukraine. The “referendum” is also a breach of international law and the Ukrainian Canadian Congress rejects its results.

The Prime Minister of Canada, the Rt. Hon. Stephen Harper, stated that:

This “referendum” is illegitimate, it has no legal effect, and we do not recognize its outcome. As a result of Russia’s refusal to seek a path of de-escalation, we are working with our G-7 partners and other allies to coordinate additional sanctions against those responsible.

Statement 16-03-2014

The “referendum” was not recognized by Canada, the United States, or the states of the European Union. Russian President Putin signed a decree Monday recognizing Crimea as an independent state.

“Mr. Putin has once again shown his contempt for Ukraine’s territorial integrity and independence. In addition to Russia’s invasion of Crimea, there are provocations and threats of military intervention in eastern and southern Ukraine. These present a significant threat to Ukraine’s statehood and European security.  The international community must act decisively to prevent a full-scale Russian invasion of Ukraine,” stated Paul Grod, National President of the Ukrainian Canadian Congress.

The UCC welcomes the decision by Canada to impose additional economic sanctions and travel bans against Russian and Ukrainian officials responsible for undermining the sovereignty and territorial integrity of Ukraine and for facilitating Russian military action against Ukraine. In addition to the sanctions announced by Canada today, the United States and the EU announced sanctions against such officials.

The UCC expresses its deep admiration for those serving in Ukraine’s armed forces, who have acted with bravery and honour in the face of severe pressure from a foreign occupying power.

КУК: “РЕФЕРЕНДУМ” В КРИМУ Є АНТИКОНСТИТУЦІЙНИМ, НЕЗАКОННИМ ТА НЕЛЕГІТИМНИМ

“Референдум” який відбувся в Криму в умовах незаконної окупації військами Російської Федерації суверенної української території, є антиконституційним, незаконним та нелегітимним. Конституційний Суд України визнав “референдум” неконституційним. “Референдум” суперечить міжнародному праву, й Конґрес Українців Канади відкидає його результати.

Прем’єр-міністр Канади, Високоповажний Стівен Гарпер, заявив:

Референдум є нелегітимним, не має жодних правових наслідків, й ми не визнаєм його результатів. Через відмову Росії шукати дорогу до де-ескалації, ми працюємо з нашими партнерами в “Великій Сімці” та іншими союзниками щоби координувати додаткові санкції проти тих, хто несе за це відповідальність.

Заява 16-го березня 2014

“Референдум” не був визнаним Канадою, США, та державами Європейського Союзу. Не дивлячись на це, Президент Російської Федерації В. Путін вчора підписав указ, який визнає Крим незалежною державою.

“Президент Путін ще раз показав свою зневагу до української територіальної цілісності та незалежності. Разом з вторгненням російських військ у Крим, почалися провокації та погрози військової інтервенції в східні та південні області України, що є вагомою загрозою українській державності та безпеці у Європі. Міжнародна спільнота мусить діяти рішуче, щоб запобігти вторгненню російських військ на решту території України, як також змусити негайно вивести всі військові формування з Криму” сказав Павло Ґрод, Президент Конґресу Українців Канади.

КУК вітає рішення Канади щодо введення додаткових економічних санкцій та заборони на в’їзд російських та українських посадовців, які несуть відповідальність за порушення сувернітету та територіяльної цілісності України та за проведення російських військових дій проти України. Разом з санкціями оголошеними Канадою вчора, США та ЄС теж оголосили санкції проти таких посадовців.

КУК висловлює глибоку пошану тим, хто служить в Збройних Силах України, які діють з мужністю та честю не зрадивши своїй присязі Україні навіть під тиском іноземної окупаційної влади.

 


UCC Media Contact:

The UCC National Office
Telephone: (613) 232 – 8822
Email: ucc@ucc.ca
Website: www.ucc.ca

 

Пресовий референт Конґресу Українців Канади:

Hаціональний офіс KYK

телефон: (613) 232 – 8822

електронна адреса: ucc@ucc.ca

інтернет-сторінка: www.ucc.ca


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed