Ukrainian Community Leaders Join Canada’s Trade Minister Ed Fast on Working Visit to Kyiv

UKRAINIAN COMMUNITY LEADERS JOIN CANADA’S TRADE MINISTER ED FAST ON WORKING VISIT TO KYIV  

  

July 10, 2014 – Kyiv, Ukraine. Canada’s Minister of International Trade has undertaken a 3 day (July 9-12) trade and development mission to Ukraine. He will be meeting with key Ukrainian Government officials, business groups and civil society with a view to expanding bilateral trade,how to deepen our partnerships in energy, mining, education, aerospace, agriculture and agrifood and to look at win-win opportunities between Canada and Ukraine’s new government.

 

“Minister Fast has an ambitious agenda matching trade enhancement and promotion between Canada and Ukraine, with a deep understanding of those key sectors where Canada and Ukraine can further enhance their relationships,” stated Ukrainian Canadian Congress Executive Director Taras Zalusky, who accompanied Fast as part of the official delegation. “The accompanying delegation includes community, business and political leaders. The visit builds upon visits by Prime Minister Harper and Foreign Minister John Baird earlier this year.”

 

The Minister’s working visit includes an accompanying delegation composed of former Manitoba Cabinet Minister and UCC Dauphin branch president Len Derkach, Ivan Fecan, Bob Kozminski, Bob Onyschuk, Zenon Potichny, Oksana Prociuk, Lisa Shymko, Taras Sokolyk and Taras Zalusky, as well as 3 Members of Parliament – Ted Opitz, M.P., Chair Canada-Ukraine Parliamentary Friendship Group, James Bezan, M.P. Parliamentary Secretary to the Minister of National Defence, and Mark Warawa, M.P.

 

“Canada is a trading nation and it is important at this time that we leave no stone unturned in terms of trying to increase our trade with Ukraine,” stated Canada Ukraine Chamber of Commerce President Zenon Poticzny. “At this crucial time in Ukraine’s history when it faces serious challenges in its economy and to its sovereignty, it is vital for Canada to work with the Ukrainian government as it has embraced Western values, signed the Association Agreement with the European Union and is working towards a Free Trade agreement with Canada. As Russia continues to destabilize Ukraine not only by military intervention but also through trade and economic blackmail, Canada can help open new economic opportunities for Ukraine.”

  

ЛІДЕРИ УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ ПРИЄДНАЛИСЯ ДО ДЕЛЕГАЦІЇ МІНІСТРА ТОРГІВЛІ КАНАДИ ЕДА ФАСТА ПІД ЧАС ЙОГО РОБОЧОГО ВІЗИТУ ДО КИЄВА

10-го липня 2014 – Київ, Україна. Міністр міжнародної торгівлі Канади відвідає Україну з 3-х денною (9-12 липня) місією з торгівлі та розвитку. Він зустрінеться з ключовими українськими урядовцями, представниками бізнесу та громадського суспільства, з метою розширення двосторонньої торгівлі, поглиблення партнерства в галузях енергетики, гірничодобувної, повітряно-космічної промисловості, освіти, сільського господарства та агропродовольчих товарів і розгляне взаємовигідні можливості між Канадою та новим урядом України.

 

“Міністр Фаст має амбітну програму з посилення і просування торгівлі між Канадою та Україною, з глибоким розумінням цих ключових секторів, де Канада і Україна можуть ще більше розширити свої відносини”, – заявив Виконавчий директор Конґресу Українців Канади Тарас Залуський, який супроводжував Фаста у складі офіційної делегації. – “До делегації також входять громадські, бізнес і політичні лідери. Цей візит продовжує роботу попередніх візитів Прем’єр-Міністра Гарпера і Міністра закордонних справ Джона Берда на початку цього року.”

 

Під час робочого візиту Міністра супроводжує делегація, до якої увійшли колишній Міністр провінційного уряду Манітоби і Президент Давфинського відділу Конґресу Українців Канади Лен Деркач, Іван Фецан, Боб Козмінський, Богдан Онищук, Зенон Потічний, Оксана Процюк, Леся Шимко, Тарас Соколик і Тарас Залуський, а також три депутати Парламенту Канади – Тед Опіц, депутат, Голова Канадсько-Української Парламентської Групи Дружби, Джеймс Безан, депутат, Парламентський секретар Міністра національної оборони, і Марк Варава, депутат.

 

“Канада є торговою державою, і в цей час важливо, що ми не залишаємо каменя на камені, намагаючись збільшити нашу торгівлю з Україною”, – заявив Президент Канадсько-Української Торгової Палати Зенон Потічний. – “У цей вирішальний момент в історії України, коли вона стикається з серйозними проблемами в економіці та суверенітеті, вкрай важливо для Канади працювати з українським урядом, оскільки уряд сприйняв західні цінності, підписавши Угоду про Асоціацію з Європейським Союзом і працює над Договором про вільну торгівлю з Канадою. Оскільки Росія продовжує дестабілізувати Україну не тільки військовим втручанням, але і за рахунок торгівлі та економічного шантажу, Канада може допомогти відкрити нові економічні можливості для України”.

 

 

 

Follow us on Twitter @ukrcancongress, or on Facebook at:

https://www.facebook.com/UkrainianCanadianCongress or Internet: www.ucc.ca

  

Taras Zalusky, Executive Director

Ukrainian Canadian Congress

(613) 232 – 8822  

taras.zalusky@ucc.ca

 


 
 
 

UCC Media Contact:

The UCC National Office
Telephone: (613) 232 – 8822  
Email: ucc@ucc.ca
Website: www.ucc.ca

 

Пресовий референт Конґресу Українців Канади: 

Hаціональний офіс KYK 

телефон: (613) 232 – 8822 

електронна адреса: ucc@ucc.ca

інтернет-сторінка: www.ucc.ca


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed