UCC SUPPORTS BLACK RIBBON DAY COMMEMORATIONS

UCC SUPPORTS BLACK RIBBON DAY COMMEMORATIONS

Ottawa, Ontario – August 7, 2014 – The Ukrainian Canadian Congress supports the Black Ribbon Day Commemorations organized by the Central and Eastern European Council of Canada, and encourages its branches, provincial councils and member organizations to take part in the events.

The Central and Eastern European Council of Canada, representing 4 million Canadians of European heritage, have announced locations for National Black Ribbon Day commemorations on August 23rd, 2014 in cities across Canada. Black Ribbon Day is also commemorated in cities in Europe and The United States.

In November 2009, a resolution declaring Black Ribbon Day, August 23, an annual, Canadian day of remembrance for the victims of Communism and Nazism in Europe was unanimously passed by Canada’s Parliament.

Black Ribbon Day historically commemorates the anniversary of the infamous Molotov- Ribbentrop pact, a sinister partnership treaty between Nazi Germany and Soviet Russia that allowed each to violently and illegally seize the lands and peoples situated between them. Twenty-five years ago, Canada’s Central and Eastern European communities, by initiating Black Ribbon Day, were instrumental in bringing international attention and understanding of the plight of their heritage nations. This Canadian initiative organized demonstrations in 21 cities on both sides of the Iron Curtain. In 1989 close to 2 million people formed a human chain across the Baltic republics and by 1991, demonstrations were held in 56 cities on three continents.

“Black Ribbon Day serves as a reminder of the importance of protecting freedom, democracy and human rights. The Kremlin’s current assault on the territorial integrity and sovereignty of Ukraine reminds us that imperialism has not yet been conquered, and that the cause of liberty and justice must be defended,” stated Paul Grod, National President of Ukrainian Canadian Congress. “We, as Ukrainian Canadians have friends, family and loved ones who suffered from genocide and crimes against humanity perpetrated by the Soviets and Nazis. We must stand with people of conscience in Canada and abroad to pay tribute to the millions who were victimized and died at the hands of Communist and Nazi regimes. We mark this day to help ensure that such misery will not be visited on future generations.”

On August, 23 2014 Black Ribbon Day commemorations are planned in Ottawa, Toronto, Montreal, Edmonton, Vancouver, Winnipeg and St. Catharines.

For more information on Black Ribbon Day, please click here:http://www.blackribbonday.org/ 

 

UCC Media Contact

Orest Zakydalsky 

(613) 232 – 8822 

 


КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ КАНАДИ ПІДТРИМУЄ ВШАНУВАННЯ ДНЯ ЧОРНОЇ СТРІЧКИ

 

Оттава, Онтаріо – 7-го серпня, 2014 р. – Конґрес Українців Канади підтримує вшанування Дня Чорної Стрічки, організоване Центральною та Східно-європейською Радою Канади, і закликає філії, провінційні ради та складові організації взяти участь у заходах.

Центральна та Східно-Європейська Рада Канади, яка представляє майже 4 мільйони канадців європейського походження, оголосила про свої плани щодо вшанування Національного Дня Чорної Стрічки 23 серпня 2014-го року в містах Канади.

У листопаді 2009 року уряд Канади одноголосно ухвалив резолюцію, якою проголошено 23 серпня щорічним днем вшанування пам’яті жертв комунізму і нацизму в Європі.

Історично День Чорної Стрічки вшановує пам’ять про річницю ганебного Пакта Молотова-Ріббентропа, про партнерство між нацистською Німеччиною і Радянською Росією, що дозволяв кожній зі сторін люто й незаконно захопити землі і народи, розташовані між ними. Двадцять п’ять років тому, Центрально- та Східно-Європейські громади Канади, через вшанування Дня Чорної Стрічки, зіграли важливу роль у забезпеченні міжнародної уваги і розуміння про тяжке становище своїх країн. Ця канадська ініціатива організувала демонстрації в 21 містах по обидві сторони залізної завіси. В 1989 близько 2 мільйони людей створили живий ланцюг у прибалтійських республіках і вже в 1991 року, демонстрації пройшли в 56 містах на трьох континентах.

“День Чорної Стрічки служить нагадуванням про важливість захисту свободи, демократії та прав людини. Напад Кремля на територіальну цілісність та суверенітет України нагадує нам, що імперіалізм ще не поборено, і що свобода і справедливість повинні бути захищені”, – заявив Павло Грод, Президент Конґресу Українців Канади. “Ми, українські канадці, маємо друзів, родину і близьких, які постраждали від геноциду і злочинів проти людства, скоєних радянським та нацистським режимами. Ми повинні стояти з людьми совісті в Канаді і за кордоном, щоб віддати належне мільйонам людей, які були репресовані та загибли від рук комуністичних і нацистських режимів. Ми відзначаємо цей день для забезпечення того, щоб такі страждання не осягнули майбутні покоління.”

23 серпня, 2014 вшанування Дня Чорної Стрічки заплановано в Оттаві, Торонто, Монреалі, Едмонтоні, Ванкувері, Вінніпезі та Сейнт Кетеринс.

За деталями стосовно Дня Чорної Стрічки, будь ласка, натисніть тут:http://www.blackribbonday.org/ 

 

Контакти КУК для ЗМІ:

Орест Закидальський

(613) 232 – 8822 

 

Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed