UKRAINIAN CANADIAN CONGRESS CONDEMNS ELECTIONS AT GUNPOINT IN DONETSK AND LUHANSK AS ILLEGAL AND ILLEGITIMATE

UKRAINIAN CANADIAN CONGRESS CONDEMNS ELECTIONS AT GUNPOINT
IN DONETSK AND LUHANSK
AS ILLEGAL AND ILLEGITIMATE


November 3, 2014

 

OTTAWA – The pseudo-elections held on November 2 by the Kremlin-backed terrorist groups “Donetsk and Luhansk People’s Republics” were illegal and illegitimate. The Ukrainian Canadian Congress calls for Canada and the world community to not recognize the results.

 

The elections in the Kremlin-controlled territories in Donetsk and Luhansk were held at the barrel of a gun and have no legitimacy. Voting took place in the presence of armed men, and information was actively spread that those who did not come to vote would be deemed “disloyal” and judged according to martial law. Pensioners were told that in order to receive their pensions, they would have to come to voting precincts to confirm their residence.

 

Ukraine’s Security and Defense Council stated that coercion was used. For example in Snizhne, where turnout was very low, Kremlin-backed terrorists arrived on tanks in residential areas, and, threatening to fire, forced people to vote in the election. In Rovenky, teachers and doctors planned a strike, but Kremlin-backed terrorists threatened them with automatic weapons and forced them to vote. Large numbers of soldiers of the Russian army took part in the vote, disguised as “peaceful residents.”

“Sunday’s pseudo-elections in the part of the Donbas are completely opposite to the voting of October 26 [in Ukraine’s Parliamentary elections]. Unfortunately, it is the part still controlled by militants. This farce at a gunpoint has nothing in common with the expression of the people’s will. It cannot be called elections by its definition,” stated Ukraine’s President Petro Porosenko. “Bandits, terrorists and interventionists can coronate themselves as deputies, prime-ministers and ministers. They may even call themselves kings or emperors. Still, no matter what they put on their heads, they will remain occupants, criminals and militants. Ukraine will never recognize the so-called elections of November 2. We cannot respect the choice that exists neither actually nor legally.”

 

“Yesterday’s so-called elections in the territories of Donetsk and Luhansk regions are the antithesis of democracy and a brutal violation of Minsk protocol of September 5,” stated Ukrainian Canadian Congress National President Paul Grod. “The Secretary General of the United Nations, the European Union, the Council of Europe, the United States and the international community have condemned yesterday’s vote as illegal and illegitimate. We encourage the international community to increase its resolve to ensure that Russia does not again annex sovereign Ukrainian territory as was the case in Crimea in March. Russian units are operating openly today on sovereign Ukrainian territory and the West must move to stop Putin’s aggression and provide Ukraine with the means to defend itself.”

 

“As Russia continues to grossly violate its international obligations it must face deeper sectoral sanctions for its flagrant aggression against Ukraine. We are confident that Canada and its allies will continue to stand by Ukraine as it faces off against Russian aggression. Today Ukraine needs from Canada and its NATO allies the military equipment to defend itself against these terrorists groups and designate them as such under Canadian legislation.”
 

 

____________________________________________________________________________ 

 

  

КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ КАНАДИ ЗАСУДЖУЄ ВИБОРИ ПІД ДУЛОМ ПІСТОЛЕТА У ДОНЕЦЬКУ ТА ЛУГАНСЬКУ ЯК НЕЗАКОННІ ТА НЕЛЕГІТИМНІ

  

3 листопада 2014 року.  

 

ОТTАВА – Псевдо-вибори, проведені 2 листопада про-Кремлевськими терористичними групами у «Донецькій та Луганській Народних Республіках», були незаконними і нелегітимними. Конґрес Українців Канади закликає Канаду та світове співтовариство не визнавати результати цих виборів.

 

Вибори на территорії Донецька та Луганська, що знаходяться під контролем про-російських терористичних груп, пройшли під дулом пістолета і не можуть вважатися легітимними. Голосування проходило в присутності озброєних людей і активно поширювалася інформація, що ті, хто не прийшов голосувати, будить вважатися «нелояльними» і їх буде осуджено за законами воєнного часу. Пенсіонери говорили, що для того, щоб отримати свої пенсії, вони повинні були прийти до виборчих дільниць, щоб підтвердити своє місце проживання.

 

Рада Безпеки і Оборони України заявила про використаний примус. Наприклад, в місті Сніжному, де явка була дуже низькою, підтримувані Кремлем терористи прибули на танках в житлові райони, і, погрожуючи відкрити вогонь, змусили людей голосувати на виборах. У Ровеньках, вчителі та лікарі запланували страйк, але про-Кремлевські терористи погрожували їм автоматичною зброєю і змусили їх голосувати. Велика кількість солдатів Російської армії, замаскованих під «мирних жителів», взяли участь у голосуванні.

 

«Вчорашні псевдо-вибори на частині Донбасу є повною протилежністю голосуванню 26 жовтня [на парламентських виборах в Україні]. На жаль, ця частина ще підконтрольна бойовикам. Цей фарс під дулом пістолета нічого спільного не має з волевиявленням народу. І виборами, за визначенням, назватися не може», – заявив Президент України Петро Порошенко. «Бандити, терористи та інтервенти можуть себе коронувати як депутати, прем’єри, міністри. Та хоч як королі чи імператори. Але щоб вони не почепили собі на голови, вони так і залишаться окупантами, злодіями, бойовиками. Україна ніколи не визнає так звані «вибори» 2 листопада. Ми не можемо поважати вибір, якого не було і нема, – ані фактично, ані юридично». 

 

«Вчорашні так звані вибори на територіях Донецької та Луганської областей є антитезою демократії та грубим порушенням Мінського протоколу від 5 вересня», – заявив президент Конґресу Українців Канади Пол Ґрод. «Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй, Європейський Союз, Рада Європа, Сполучені Штати і міжнародне співтовариство засудили вчорашнє голосування як незаконне і нелегітимне. Ми закликаємо міжнародне співтовариство збільшити свою рішучість длї забезпечення того, щоб Росія ще раз не анексувала суверенну територію України, як це було в Криму в березні. Сьогодні Російські підрозділи відкрито працюють на суверенній території України і Захід повинен діяти, щоб зупинити агресію Путіна і надати Україні кошти, щоб захистити себе».

 

«Оскільки Росія продовжує грубо порушувати свої міжнародні зобов’язання, вона повинна відчути на себе більш суворі галузеві санкції за свою кричущу агресію проти України. Ми впевнені, що Канада та її союзники продовжуватимуть підтримувати Україну, яка стикається з російською агресією. Сьогодні Україна потребує від Канади та їх союзників по НАТО військову техніку, щоб захистити себе від цих терористичних організацій, і визнання їх такими відповідно до канадського законодавства».

 


 
 
 

UCC Media Contact:

The UCC National Office
Telephone: (613) 232 – 8822  
Email: ucc@ucc.ca
Website: www.ucc.ca

 

Пресовий референт Конґресу Українців Канади: 

Hаціональний офіс KYK 

телефон: (613) 232 – 8822 

електронна адреса: ucc@ucc.ca

інтернет-сторінка: www.ucc.ca


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed