UCC CALLS ON WORLD LEADERS TO ASSIST UKRAINE IN BATTLING PERSISTENT RUSSIAN AGGRESSION

UCC CALLS ON WORLD LEADERS TO ASSIST UKRAINE IN BATTLING PERSISTENT RUSSIAN AGGRESSION 

OTTAWA – NOVEMBER 14, 2014.The Ukrainian Canadian Congress (UCC) calls on the Leaders of the G20 Group of countries and Allies of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) to provide Ukraine with the assistance it requires to battle the persistent aggression by the Russian Federation against Ukraine’s independence, territorial integrity and sovereignty.

On the eve of the G20 Leaders’ Summit, to be held in Australia on 15-16 November, the Russian Federation continues to blatantly disregard its international commitments and international law.

Repeated calls by the international community for Russia to stop its aggression against Ukraine have been disregarded by the Putin regime. The Minsk protocols have been repeatedly and routinely violated by the Russian Federation.

Russian military hardware and personnel continue to pour over the border into the parts of Donetsk and Luhansk oblasts currently under the de-facto control of the Kremlin-backed terrorist organizations, the so-called Donetsk and Luhansk “Peoples’ Republics.”

“The member states of the NATO alliance have been unequivocal in their support for Ukraine’s independence and territorial integrity and their condemnation of Russia’s aggression. Canada, the United States and the EU have imposed sanctions on Russia in response to its aggression, and provided economic, humanitarian and non-lethal military aid to Ukraine,” stated Paul Grod, National President of the Ukrainian Canadian Congress. “These steps are welcome, but events have shown that they are insufficient to cause Mr. Putin to stop his belligerence against Ukraine.”

Russia’s aggression against Ukraine has cost thousands of lives. The people of Ukraine continue to show remarkable bravery in their struggle to protect their country; they need the aid and assistance of the world’s democracies to battle against Russia’s tyranny.

 

The UCC calls on G20 countries and NATO allies to:

  1. Impose decisive sectoral economic sanctions against the Russian financial, defense and energy sectors, including banning Russian institutions from the SWIFT bank transfer payments system;
  2. Increase the political isolation of the Putin regime, including working with the G-20 to suspend Russia’s membership, as the G-7 did; the suspension of the NATO-Russia Founding Act; and banning the sale of all services and military equipment to Russia, including the Mistral warships;
  3. Provide defensive military assistance to Ukraine’s army, including especially anti-tank and counter-artillery weaponry.
The Ukrainian Canadian Congress underlines its complete solidarity with the people of Ukraine in their brave struggle to defend their country against Russia’s assault on Ukraine’s sovereignty and freedom.

 

 

 

 

 

 

КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ КАНАДИ ЗАКЛИКАЄ СВІТОВИХ ЛІДЕРІВ ДОПОМОГТИ УКРАЇНІ В БОРОТЬБІ ЗІ СТІЙКОЮ РОСІЙСЬКОЮ АГРЕСІЄЮ

 

   

ОТТАВА – 14 ЛИСТОПАДА 2014.Конґрес українців Канади (КОНҐРЕС) закликає лідерів країн G20 і країн-союзників Організації Північноатлантичного договору (НАТО) надати Україні допомогу, яка необхідна, щоб боротися зі стійкою агресією Російської Федерації проти незалежності, територіальної цілісності та суверенітету України.

 

Напередодні саміту лідерів G20, який відбудеться 15-16 листопада в Австралії, Росія продовжує нахабно ігнорувати свої міжнародні зобов’язання і норми міжнародного права.

 

Неодноразові заклики міжнародного співтовариства до Росії зупинити агресію проти України були проігноровані Путінським режимом. Мінські протоколи багаторазово і постійно порушуються з боку Російської Федерації.

 

Російська військова техніка та персонал продовжують перекидатись через кордон в районах Донецької та Луганської областях, які наразі знаходяться під де-факто контролем про-Кремлевських терористичних організацій, так званих Донецької і Луганської «народних республік».

 

«Держави-члени альянсу НАТО були однозначні в своїй підтримці незалежності і територіальної цілісності України і засудженні агресії Росії. Канада, США та ЄС ввели санкції проти Росії у відповідь на агресію, та надали економічну, гуманітарну та нелетальну військову допомогу Україні», заявив Павло Ґрод, Президент Конґресу українців Канади. «Ці кроки можна тільки вітати, але події показали, що вони недостатні, для того щоб зупинити войовничість Путіна проти України».

 

Російська агресія проти України коштувала тисячі життів. Народ України продовжує демонструвати дивовижну хоробрість у цій боротьбі, щоб захистити свою країну; він потребує допомоги і підтримки від демократичних країн світу, щоб битися проти тиранії Росії.

 

Конґрес Українців Канади закликає країни G20 і країни- члени НАТО:

 

1. Накласти рішучі галузеві економічні санкції в російських фінансових, оборонних і енергетичних секторах, в тому числі про блокування доступу російських компаній до платіжної банківської системи SWIFT;

2. Збільшити політичну ізоляцію Путінського режиму, в тому числі, через роботу з G-20, щоб призупинити членство Росії, так само як і G7; призупинення Основоположного акту Росія-НАТО; та заборону на продаж Росії усіх послуг і військової техніки, включаючи військові кораблі Mistral;

3. Забезпечити оборонну військову допомогу армії України, в тому числі, особливо протитанкове озброєння та озброєння проти артилерії.

 

Конґрес Українців Канади підкреслює свою повну солідарність з народом України у їх хоробрий боротьбі відстояти свою країну від нападу Росії на суверенітет і свободу України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

.

 

  

 

 

Follow us on Twitter @ukrcancongress, or on Facebook at:

https://www.facebook.com/UkrainianCanadianCongress or Internet: www.ucc.ca

  

Taras Zalusky, Executive Director

Ukrainian Canadian Congress

(613) 232 – 8822  

taras.zalusky@ucc.ca

 


 
 
 

UCC Media Contact:

The UCC National Office
Telephone: (613) 232 – 8822  
Email: ucc@ucc.ca
Website: www.ucc.ca

 

Пресовий референт Конґресу Українців Канади: 

Hаціональний офіс KYK 

телефон: (613) 232 – 8822 

електронна адреса: ucc@ucc.ca

інтернет-сторінка: www.ucc.ca


Related Posts


facebook YouTube Channel Flickr twitter RSS Feed