UCC COMMEMORATES FIRST ANNIVERSARY OF UKRAINE’S REVOLUTION OF DIGNITY

UKRAINIAN CANADIAN CONGRESS COMMEMORATES FIRST ANNIVERSARY OF UKRAINE’S REVOLUTION OF DIGNITY

29 November – Ottawa – The Ukrainian Canadian Congress (UCC) is commemorating the first anniversary of the Euromaidan movement in Ukraine.

Peaceful protests, which began on 21 November, 2013, in response to former President Yanukovych’s decision to not sign the EU-Ukraine Association Agreement, were met with brutal violence by the state. The Berkut security forces were ordered to attack and beat student protestors on the night of 29-30 November, 2013. In response, the people of Ukraine took to the streets to defend their inalienable right to have their voices heard by their government, and the Euromaidan became the Revolution of Dignity.

Months of protest were met with increasing repression and violence by the corrupt regime of former President Viktor Yanukovych. On 20 February, some one hundred people were murdered when the Yanukovych government ordered security forces to open fire on their own people. Subsequently, Yanukovych fled Kyiv, abdicating his responsibilities, Parliament removed him as President, and an interim government was formed.

“The Euromaidan movement was an expression of the centuries long struggle of the Ukrainian people to live with human dignity, in peace and in freedom. The brave people who protested against the Yanukovych regime, its violence and base disregard for the will of its citizens showed once again that a people, united in common cause and resolve, will always, triumph over cruelty and tyranny,” stated UCC National President Paul Grod. “Today we remember all those who fell in this courageous struggle – the Heaven’s Hundred (Небесна Сотня) – who ensured that Ukraine would not sink into dictatorship and oppression.”

Ukraine now faces an external aggressor. After the victory of the Revolution of Dignity, Putin’s Russian Federation has invaded and occupied Crimea and continues its undeclared war in the Donbas. Every day, Ukrainian soldiers are fighting and dying to protect their country and to ensure that the ideals of the Revolution of Dignity are safeguarded.

“As we remember the brave men and women of the Euromaidan, so too we remember all those who today must again put their very lives on the line to protect the people of Ukraine from Russia’s imperialism and Putin’s despotism,” concluded Grod.

 

КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ КАНАДИ ВШАНОВУЄ ПЕРШУ РІЧНИЦЮ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ

29-го листопада – Оттава – Конґрес Українців Канади (Конґрес) вшановує першу річницю Євромайдану в Україні.

Мирні протести, які почалися у відповідь на рішення тодішнього Президента Януковича не підписувати Угоду про Асоціацію між Україною та ЄС, були зустрінуті жорстоким насильством з боку влади. В ніч 29-30-го листопада, 2013-го року, спецпідрозділу Беркут було наказано силою розігнати мітингувальників. У відповідь, народ України вийшов на вулиці захистити своє право бути почутим владою, а Євромайдан перетворився в Революцію Гідності.

Місяці протесту були зустрінуті посиленням репресій та насильства корумпованим режимом Януковича. 20-го лютого близько сотні людей було вбито, коли режим Януковича наказав силовим підрозділам відкрити вогонь по власному народу. Янукович втік з Києва, самоусунувшись з виконання обов’язків Президента, Верховна Рада прийняла відповідну постанову про його відсторонення, й тимчасовий уряд було сформовано.

“Євромайдан був проявом рішучості українського народу, його прагненням жити в гідності, мирі та свободі. Хоробрі люди, які протестували проти режиму Януковича, проти його насильства, його зневаги до волі громадян України, черговий раз показали, що народ, об’єднаний спільною метою й рішучістю завжди переможе жорстокість й свавілля,” заявив Павло Ґрод, Національний Президент Конґресу Українців Канади. “Сьогодні, ми згадуємо всіх, хто віддали своє життя в цій хоробрій боротьбі – Небесна Сотня – щоб запевнити, що Україна не повернеться до диктатури та тоталітаризму.”

Сьогодні Україні загрожує зовнішний агресор. Після перемоги Революції Гідності, Путінська Російська Федерація вторгнулась та окупувала Крим й продовжує незадекларовану війну в Донбасі. Кожного дня, українські солдати воюють й гинуть захищаючи свою державу й ідеали Революції Гідності.

“Вшановуючи хоробрих учасників Євромайдану, ми теж вшановуємо всіх тих, які сьогодні змушені ризикувати своїм життям захищаючи народ України від російського імперіалізму і Путінського свавілля,” сказав Ґрод.

 


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed