UCC ADVISORY COUNCIL MEMBER IVAN IWANIURA RECOGNIZED WITH PRESTIGIOUS RBC TOP 25 CANADIAN IMMIGRANTS AWARD

 

24 June, 2015 – OTTAWA – The Ukrainian Canadian Congress (UCC) congratulates Ivan (John) Iwaniura on receiving the prestigious Royal Bank of Canada’s Top 25 Canadian Immigrant Award.

The RBC Top 25 Canadian Immigrant Award is an award recognizes inspirational immigrants who have come to Canada, achieved success and made a positive difference living here. It is the first Canadian national award program that recognizes immigrants’ achievements from all walks of life.

“On behalf of the Ukrainian Canadian community, it is my pleasure to congratulate Ivan on receiving this important award.” stated Paul Grod, National President of the UCC. “His is a true Ukrainian Canadian success story and an inspiration to all of us, that hard work, dedication, honesty and perseverance will always lead to success.”

Mr. Iwaniura immigrated to Canada from Poland in 1988 with his wife, Hanna, and their two young children. He has built a successful business, Caravan Logistics, one of the top 50 carriers in Canada.

You can read more about the award and Mr. Iwaniura here: http://canadianimmigrant.ca/canadas-top-25-immigrants/canadas-top-25-immigrants-2015/john-iwaniura

Despite his very busy career, Mr. Iwaniura has always had time to serve the Ukrainian Canadian community – in his role as member of the UCC Board of Directors, UCC Advisory Council member, Vice President of the Canada-Ukraine Chamber of Commerce, and numerous other organizations. Mr. Iwaniura has also generously supported numerous causes dear to Ukrainian Canadians.

“Over the years, I’ve always been able to count on Ivan’s advice and assistance,” stated Taras Zalusky, Executive Director of the UCC. “The fact that so many people in Canada supported Ivan’s nomination for this award shows how well-respected he is across the country. He is a devoted leader of our community and I look forward to working with Ivan for many more years.”

 

ІВАН ІВАНЮРА, ЧЛЕН ДОРАДЧОЇ РАДИ КОНҐРЕСУ УКРАЇНЦІВ КАНАДИ, ОТРИМАВ НАГОРОДУ “TOP 25 IMMIGRANTS”

 

24-го червня, 2015 – ОТТАВА – Конґрес Українців Канади (Конґрес) вітає Івана Іванюру з нагоди отримання престижної нагороди Royal Bank of Canada (RBC)Top 25 Canadian Immigrant Award.

Нагорода RBCTop 25 Canadian Immigrant Award визнає іммігрантів, які живуть в Канаді, досягнули успіхів та здійснили позитивний внесок всуспільне життя Канади. Це перша канадська національна нагорода, яка визнає досягнення іммігрантів з всіх сфер життя.

“Від імені українсько-канадської громади, для мене велика честь привітати Івана з нагоди отримання цеї важної нагороди,” сказав Павло Ґрод, Національний Президент Конґресу. “Приклад Івана – це справжня українсько-канадська історія досягнень, й натхнення для нас всіх, що тяжка праця, відданість та чесність завжди приводять до успіху.”

Пан Іванюра іммігрував до Канади з Польщі в 1988-му році з дружиною Ганноюта дітьми. Він побудував успішний бізнес, Caravan Logistics, який став один з 50 провідних підприємств-перевізників в Канаді.

Більше про нагороду та пана Іванюру можна прочитати тут: http://canadianimmigrant.ca/canadas-top-25-immigrants/canadas-top-25-immigrants-2015/john-iwaniura

В пана Іванюри завжди є час на громадську працю – він служить на Раді Директорів Конґресу, Дорадчі Раді Конґресу, як Віце-Президент Канадсько-Української Торгової Палати, та в численних інших організаціях. Пан Іванюра щедро підтримує численні ініціативи, важливі для канадсько-української громади.

“Протягом багатьох років, яких я знаю Івана, я все можу звертатися до нього за поради та допомогу,” заявив Тарас Залуський, Виконавчий Директор Конґресу. “Факт, що так багато людей в Канаді підтримали Івана номінацію на цю нагороду свідчить про те, наскільки він шанований по цілій країні. Він є відданий провідник нашої громади, й мені велика честь разом з ним працювати ще багато років.”


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed