UCC RELEASES 2015 FEDERAL ELECTION QUESTIONNAIRE FOR PARTY LEADERS AND CANDIDATES

September 11, 2015 – OTTAWA – The Ukrainian Canadian Congress (UCC) today released surveys to Canada’s political party leaders and candidates contesting the 2015 Federal Election in Canada, in order to find out where the parties stand on issues of importance to the Ukrainian Canadian community.

The surveys were sent to party leaders and candidates across Canada and focus on the issues of: Canada-Ukraine relations; continued military, economic and humanitarian support from Canada to Ukraine; multiculturalism; community development; historical recognition; and immigration.

The UCC will publicly release the results of the surveys of political party leaders and candidates before the election.

“The results of these surveys will provide members of our community with information that will allow them to make informed choices when Canadians go to the polls on October 19,” stated Paul Grod, National President of the UCC. “We encourage our community to support the local candidate or party that best represent their priorities.”

CALL TO ACTION

The UCC calls on provincial councils, local branches, member organizations and all interested individuals to raise the questions provided in these surveys when meeting with candidates and representatives of Canada’s political parties during the election campaign.

The survey questions to national party leaders can be found here: UCC_Leaders_Questionnaire

The survey questions to candidates can be found here: UCC_Federal_Election_2015_Questionnaire

 

КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ КАНАДИ ОПРИЛЮДНИВ ЗАПИТНИКИ ДЛЯ ЛІДЕРІВ ПАРТІЙ Й КАНДИДАТІВ В КАНАДСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ВИБОРАХ 2015

11-го вересня, 2015 – ОТТАВА – Конґрес Українців Канади сьогодні оприлюднив запитники для лідерів канадських політичних партій та кандидатів, які беруть участь в національних виборах в Канаді, з метою зрозуміти позиції партій щодо питань, важливих для українсько-канадської громади.

Запитники були надіслані лідерам партій та кандидатам по цілій Канаді. Запитиники зосереджені над наступними питаннями: відносини між Канадою та Україною; військова, економічна та гуманітарна допомога Канади для України; багатокультурність; громадський розвиток; історична пам’ять; та імміграція.

Конґрес Українців Канади оприлюднить результати опитування лідерів політичних партій та кандидатів перед виборами.

“Результати цього опитування нададуть членам нашої громади інформацію, яка допоможе їм зробити усвідомлений вибір, коли канадці голосуватимуть 19-го жовтня,” заявив Павло Ґрод, Національний Президент Конґресу Українців Канади. “Ми заохочуємо членів нашої громади підтримувати кандидатів або партію, яка найкраще представляє їх пріоритети.”

ЗАКЛИК ДО ДІЇ

Конґрес Українців Канади закликає провінційні ради, місцеві відділи, складові організації та всіх зацікавлених осіб піднімати питання, оприлюднені у запитниках, коли вони зустрічаются з кандидатами та представниками канадських політичних партій протягом виборчої кампанії.

Запитник для лідерів національних партій можна знайти тут: UCC_Leaders_Questionnaire

Запитник для кандидатів можна знайти тут: UCC_Federal_Election_2015_Questionnaire


Related Posts


facebook YouTube Channel Flickr twitter RSS Feed