Russia’s Failed Attempt to Spin “Reset” of Relations with Canada

January 28, 2016 – OTTAWA. On January 26, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov stated at a press conference,

“We were surprised by the total lack of any pragmatism in the impulsive actions taken by the previous government, which took the course, as you can understand, of blindly following the demands of rabid representatives of the Ukrainian diaspora in Canada.”

The Ukrainian Canadian Congress (UCC), whose President together with several Canadian Parliamentarians have been sanctioned and barred from Russia, reminds Mr. Lavrov that he serves a regime that has invaded Ukraine, illegally annexed Ukraine’s Crimean peninsula and continues to wage a war in Eastern Ukraine where Ukrainians are killed by Russian soldiers and their terrorist proxies on a daily basis. His government is solely responsible for 9,000 deaths, ongoing war crimes and one of the world’s most catastrophic refugee crises in Ukraine with 1.5 million refugees that have fled Ukrainian territories invaded by Russia.

The UCC expresses its gratitude to Canada’s Minister of Foreign Affairs, the Honourable Stephane Dion, who yesterday, in response to a question in the House of Commons from MP Borys Wrzesnewskyj, stated that he (Minister Dion) is planning to visit Ukraine next week to “express to the Government of Ukraine the steadfast support of Canada for Ukraine and how much we deeply disagree with the invasion and the interference of the Russian government in Ukraine, and how much we will not tolerate from a Russian minister any insult against the community of Ukrainians in Canada, Ukrainian Canadians. We owe so much to them. We will always support them.”

 

Minister Dion’s full statement in the House yesterday can be viewed here:

 

Невдала спроба Росії покращити відносини з Канадою

28-го січня, 2016 р. ОТТАВА – 26-го січня, Міністр Закордонних Справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив на прес-конференції,

“Нас здивувала повна відсутність будь-якого прагматизму в імпульсивних діях попереднього уряду, який взяв курс, як можна зрозуміти, на абсолютно сліпе слідування вимогам оскаженілих представників української діаспори в Канаді.”

Конґрес Українців Канади, президент якого разом із низкою канадських парламентарів перебувають під санкціями Росії, нагадують пану Лаврову, що він служить режимові, який самовільно вторгнувся в Україну, незаконно анексував Крим, та продовжує вести війну в східній Україні, де українців щодня вбивають російські солдати та тeрористи контрольовані Росією. Російський уряд несе повну відповідальність за вбивство 9000 людей, воєнні злочини, що продовжуються та катастрофічну гуманітарну кризу, де 1.5 мільйон біженців змушені були виїхати з території України, на яку напала Росія.

Конґрес Українців Канади висловлює вдячність Міністру Зовнішних Справ Канади, Високоповажному Стефану Діон, який вчора, у відповідь на питання депутата Бориса Вжесневського, заявив у канадському Парламенті, що він (Міністр Діон) відвідає Україну наступного тижня, щоб “висловити уряду України стійку підтримку Канади Україні, наголосити наскільки ми глибоко не погоджуємося з вторгненням й втручанням російського уряду в Україну і наскільки ми не будемо терпіти від російського міністра будь-які образи на адресу української громади в Канаді. Ми багато завдячуємо цій громаді і завжди будемо їх підтримувати.”


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed