UCC Welcomes Olya Grod as Interim Executive Director

Olya Grod

March 3, 2016 – OTTAWA. The Executive Committee of the Ukrainian Canadian Congress (UCC) is pleased to announce that Ms. Olya Grod has been appointed Interim Executive Director of the UCC effective March 7, 2016.  Olya has been seconded from the Ukrainian National Federation of Canada (UNF) where she has been Executive Director for the past six years.  The UCC expresses its gratitude to the UNF for its continuous support and for seconding Olya Grod during UCC’s leadership transition.

Olya continues to be a very active leader and organizer in the Ukrainian Canadian community, including 25 years with the UCC in various volunteer roles where today she is the Vice President of UCC Toronto Branch;  for six years she has served on the Board of the CFWWIRF (Canadian First World War Internment Recognition Fund); logistics manager for the UCC observer missions to Ukraine since 2004; chief of logistics, finance and security for the 2010 and 2012 elections in Ukraine with Canadem; and Vice President of the Ukrainian Bloor West Village Ukrainian Festival in Toronto for 17 years.

Olya is very familiar with the Ukrainian community across Canada.  Having lived for 11 years in Kindersley, Saskatchewan and spending time volunteering with the communities in Saskatoon, Regina and Edmonton, she has an excellent understanding of the Ukrainian community in western Canada.

During her secondment, Olya will be responsible for the day to day management of the staff and activities of the UCC, coordination of all UCC programing, oversight of the XXV Triennial Congress, which will be held in Regina September 29 to October 2, 2016, the activities relating to the 125th Anniversary of Ukrainian immigration to Canada commemorations, and overall support of the Executive and Board of UCC.

Olya is married to Dr. Jaroslaw Grod and they have two daughters in Toronto where Olya will be located, traveling to Ottawa and Winnipeg as required.

 

Конґрес Українців Канади вітає призначення Олі Ґрод тимчасовим виконавчим директором

3-го березня, 2016 р. ОТТАВА – Екзекутивний Комітет Конґресу Українців Канади (Конґрес) з приємністю повідомляє про призначення пані Олі Ґрод на посаду тимчасового виконавчого директора Конґресу починаючи з 7 березня 2016 року. Останні шість років пані Оля працює на посаді виконавчого директора Українського Національного Об’єднання Канади (УНО). Конґрес висловлює подяку УНО за постійну підтримку, співпрацю та згоду надати можливість Олі Ґрод тимчасово прийняти роль виконавчого директора Конґресу.

Оля продовжує бути дуже активним провідником і організатором в українській громаді Канади. За останні 25 років вона займалася волонтерською діяльністю при Конґресі. В даний час є заступником голови Конґресу – відділ Торонто та впродовж шести років – членом Ради директорів Канадського фонду визнання інтернування під час Першої світової війни (Canada First World War Internment Recognition Fund); з 2004 року – менеджер з логістики місій спостерігачів Конґресу за виборами в Україні; директор матеріально-технічного забезпечення, фінансів і безпеки на виборах 2010 і 2012 рр. в Україні від міжнародної органцізації «Канадем» (Canadem); протягом 17-ти років – віце-президент Українського фестивалю на вул. Блюр в Торонті.

Оля має глибокі знання української громади по всій Канаді. Проживши 11 років в Кіндерслі, Саскачеван і проводячи волонтерську працю в громадах Саскатуні, Реджайни та Едмонтону, вона чудово розуміє українську громаду західної частини Канади.

За час своєї праці Оля відповідатиме за повсякденне управління штабом і діяльністю Конґресу, координацію всіх програм Конґресу, організацією XXV Трирічного Конґресу, який відбудеться у Реджайні з 29 вересня по 2 жовтня 2016 року, координування заходів до відзначення 125-річчя імміґрації українців до Канади і надання загальної підтримки екзекутиві та Раді директорів Конґресу.

Оля одружена з д-ром Ярославом Ґродом і вони мають дві дочки в Торонті. Оля працюватиме з Торонта, подорожуючи при необхідності до Оттави та Вінніпеґу.


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed