Ukrainian Canadian Congress Launches National Campaign Fundraising Appeal

November 1, 2016 – Winnipeg, Manitoba- Building on momentum gathered at the 25th Triennial Congress of Ukrainian Canadians held in Regina this fall, the Ukrainian Canadian Congress (UCC) today launched its National Campaign fundraising appeal.

During the entire month of November, volunteers of UCC branches and provincial councils across Canada will be contacting individuals and organizations to seek their financial support to fund local UCC priority programs and projects as well as national educational and charitable campaigns.

In the past year UCC had many successful programs and projects take place across Canada, including dozens of events related to celebrating the 125th anniversary of Ukrainian immigration to Canada.  A special Cross Canada Tour was organized with Ukraine’s Ambassador to Canada Andriy Shevchenko and UCC National President Paul Grod.  There are also many local initiatives to build engagement in the Ukrainian Canadian arts community, increasing awareness of Canada’s First National Internment operations, and education Canadian about the lasting impacts of the Holodomor Famine Genocide.

In the year ahead UCC, will be working on a number priorities including providing services to our community, concentrating particularly on new immigrants and smaller Ukrainian Canadian centres.  We recognize the potential of our youth and will be working to develop leadership and mentorship programs.  Recognizing the value of Ukrainian education programs, we want to develop innovative ways to provide Ukrainian education across Canada, in particular in underserviced areas.  Finally, we want to ensure that the Holodomor is included in curricula across Canada and support completion of a Memorial to the Victims of Communism in our Nation’s Capital.

 

Donations can be made in three ways:

  • Online at http://www.ucc.ca/donate, designated for the UCC National Campaign
  • Mailed to the UCC Head Office in Winnipeg (203-953 Main Street, Winnipeg MB, R2W 3P4)
  • In person to UCC National Campaign volunteers in your local community.

Proceeds from the UCC National Campaign will be shared 50/50 between UCC National and the designated local branches or Provincial Council.

 

 

Конґрес Українців Канади розпочав Національну Кампанію Фінансової Підтримки

1-го листопада, 2016. ВІННІПЕҐ, МАНІТОБА. Спираючись на позитивний заряд енергії наданий 25-тим Трирічного Конґресом Українців Канади який відбувся в Реджайні цієї осени, Конґрес Українців Канади сьогодні розпочав Національну Кампанію фінансової підтримки.

Під час листопада волонтери місцевих відділів та провінційних рад Конґресу Українців Канади зв’яжуться з жертводавцями та організаціями з проханням фінансово підтримати пріоритетні програми та проекти Конґресу, в тому числі національні освітні та благодійні акції.

В минулому році Конґрес втілив чимало успішних програм та проектів – в тому числі десятки заходів святкування 125-ліття української імміграції до Канади. Конґрес ініціював та здійснив тур Канади Посла України в Канаді, Андрія Шевченка та Національного Президента Конґресу Павла Ґрода. Теж відбулося ряд ініціатив щодо підвищення взаємодії та взаємозв`язку в українсько-канадській мистецькій громаді, поглиблення та поширення знань про Інтернування в Канаді та освіту про Голодомор.

В наступному році одним із пріоритетних завдань Конгресу буде надання послуг новоприбулим іммігрантам, особливо проживаючим у віддалених та менш населених місцевостях. Ми визнаємо потенціал нашої молоді та будемо розвивати менторські та лідерські програми.  Знаючи цінність українських освітних програм, ми розроблятимемо інноваційні способи надання української освіти в Канаді. Ми хочемо запевнити що Голодомор буде включений в шкільні програми по всій Канаді. Ми підтримуємо  встановлення Меморіалу Жертвам Комунізму в нашій столиці, Оттаві.

Пожертви можна подати трьом способам:

Електронно на веб-сторінці http://www.ucc.ca/donate вказуючи на UCC National Campaign

– Поштою до Головного офісу Конґресу в Віннпезі – (203-952 Main Street, Winnipeg MB, R2W 3P4)

– Особисто до волонтерів UCC National Campaign у Вашій громаді.

Кошти, зібрані в Національній Кампанії будуть поділені 50/50 між Національним Конґресом Українців Канади та місцевими відділами й провінційними радами, які братимуть участь в Кампанії.

 


Related Posts


facebook YouTube Channel Flickr twitter RSS Feed