Shipment of Firefighting Equipment and Hospital Supplies Arrives in Mariupol

Shipment of Firefighting Equipment and Hospital Supplies Arrives in Mariupol

April 14th, 2017. Mariupol, Ukraine. A 40 foot container of firefighting equipment and hospital supplies cleared customs in Mariupol and was distributed today. The shipment, 11 tonnes of medical consumables, personal protective supplies, medical equipment, and firefighting gear including air cylinders, firefighting suits, hoses, and other essential items. The firefighting gear will help Ukrainian emergency responders protect civilians living in conflict zones, providing 400 emergency responders with critical equipment. The equipment will be distributed to the Main Department of State Emergency Service of Ukraine in Donetsk region. The Medical supplies and equipment will be distributed to the Mariupol City Hospital of Emergency Medical Care.

Mariupol shipment 1

The shipment was arranged on the initiative of the Ukrainian Canadian Congress (UCC) Ukraine Appeal. Key partners on the project were:

GlobalFire, Coordinated the provision of Firefighting equipment and helped fund the container

League of Ukrainian Canadians, Etobicoke Chapter, who helped fund the container;

Caravan Group of Companies, who provided warehousing and logistics support;

Prime League Inc., who coordinated transportation from Toronto to Mariupol;

Caritas Mariupol, who coordinated customs clearance and will coordinate distribution of the equipment.

Mariupol Shipment 2

This latest shipment of equipment is part of the efforts of the UCC Ukraine Appeal to provide aid and assistance to the people of Ukraine as they bravely defend their country from Russian aggression. Russia’s invasion of Ukraine has caused the death of over 9500 people, wounded over 20,000 and displaced over 1.5 million.

“The Ukrainian Canadian Congress and its member organization remain committed to supporting Ukraine and the Ukrainian people during this difficult time,” stated John Holuk, Chair of UCC Ukraine Appeal. “The supplies delivered today will help protect and care for the people of Mariupol. I would like to thank the many volunteers and organizations in Canada as well as Caritas Mariupol who helped make this project possible.”

Вантаж із протипожежним спорядженням й медичним обладнанням прибув до Маріуполя

14-го квітня, 2017. Маріуполь, Україна. Дванадцятиметровий контейнер із протипожежним спорядженням й медичним обладнанням сьогодні прибув до Маріуполя. Одинадцятитонний вантаж містить медичні витратні матеріали та обладнання, засоби індивідуального захисту і протипожежне спорядження в тому числі повітряні циліндри, протипожежні костюми, шланги та інші  предмети першої необхідності. Протипожежне спорядження дасть змогу українським рятувальним службам захищати цивільне населення у конфліктних зонах забезпечивши 400 рятувальників критично необхідним обладнанням. Це обладнання буде розприділене до Головного відділу Державної  Рятувальної Служби  в Донецькій області. Медичне обладнання і предмети постачання будуть передані до Маріупольської міської лікарні швидкої допомоги.

Цей вантаж був організований за ініціативою Конґресу Українців Канади Ukraine Appeal.

Головні партнери проекту:

GlobalFire – координував постачання протипожежного спорядження та допомогав із фінансуванням;

Ліґа Українців Канади, відділ Етобіко  – забезпечила фінансову підтримку;

Група Компаній Caravan – забезпечила тимчасове зберігання спорядження та надала логістичну підтримку;

Prime League Inc. – координувала транспортацію із Торонто до Маріуполя;

Харітас Маріуполь  – координував митний контроль та координуватиме розподіл обладнання.

Останній вантаж із обладнанням є частиною зусиль Ukraine Appeal по наданні допомоги та сприянні народу України в той час коли вони хоробро захищають їх країну від агресії Росії. Вторгнення Росії на територію України спричинило смерть понад 9500 людей, 20000 поранених і понад півтора мільйона переселених осіб.

“Конґрес Українців Канади  разом із складовими організаціями і надалі підтримуватиме Україну та український народ в цей важкий час,” заявив Джон Голюк, Голова Ukraine Appeal. Предмети постачання доставлені сьогодні допоможуть захистити та доглядати за жителями Маріуполя. Я хочу подякувати багатом волентерам та організаціям в Канаді та Харітасу Маріуполь які допомагали у здійсненні цього проекту.”


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed