UCC Awards Shevchenko Medal to PM Stephen Harper

Prime Minister Stephen Harper to Receive Shevchenko Medal
Winnipeg, Manitoba-March 2, 2011-The Ukrainian Canadian Congress is pleased to announce that Prime Minister Stephen Harper will be awarded the Shevchenko Medal in Toronto on March 25, 2011.

The Shevchenko Medal is the highest form of recognition that can be granted by the Ukrainian Canadian Congress.  It recognizes individuals for their outstanding national contribution towards the development of the Ukrainian Canadian community.

Prime Minister Harper and his government have made many contributions to the Ukrainian Canadian community, both at home and abroad, including the passage of An Act to establish a Ukrainian Famine and Genocide (“Holodomor”) Memorial Day, making Canada one of the first countries to adopt legislation to recognize the Holodomor of1932-33 as an act of genocide.  The establishment by Prime Minister Harper of the “Canadian First World War Internment Recognition Fund” in 2008 was the culmination of many years of effort by our community to recognize the unjust internment of Ukrainian Canadians and others from 1914 – 1920.

Prime Minister Harper has been an active proponent of democratic reforms in Ukraine as evidenced by his recent trip to Ukraine in October 2010 where he publicly expressed Canada’s commitment to human rights, democratic development, and free and fair elections in Ukraine.

This was preceded by Canada sending 200 election observers to Ukraine for the 2010 Presidential elections.  One of the highlights of the Prime Minister’s trip to Ukraine was the  signing of a Youth Mobility Agreement to facilitate travel and exchanges between Canadian and Ukrainian youth.   Prime Minister Harper has also been an active proponent of Ukraine’s accession into NATO and in 2009 his government entered into Free Trade negotiations with Ukraine and renewed Ukraine’s status as a country of priority for international assistance through CIDA.

The first Prime Minister to receive the Shevchenko Medal was the Rt. Hon. John Diefenbaker, who was recognized for his outstanding contributions to the cause of Ukraine and other nations in their struggle for human dignity and liberty.

The Ukrainian Canadian Congress will present the Shevchenko Medal to Prime Minister Harper on Friday, March 25, 2011 at a tribute event to be held at the Liberty Grand located at 25 British Columbia Rd., Exhibition Place in Toronto, Ontario.

For information on the event or to obtain tickets please visit www.ucc.ca or call (866) 942-4627.


UCC Media Contact
Darla Penner
Tel: (204) 942-4627
Email: dpenner@ucc.ca
www.ucc.ca

Конґрес Українців Канади нагороджує Шевченківською медаллю

прем’єр-міністра Стівена Гарпера

Вінніпег, Манітоба -2 березня 2011 р.-Конґрес Українців Канади з приємністю повідомляє, що 25 березня 2011 р. у Торонто прем’єр-міністр Стівен Гарпер буде нагороджений Шевченківською медаллю.

Шевченківська медаль – найвища форма визнання, що надається Конґресом Українців Канади. Нею нагороджуються особи за їх визначний національний вклад у справу розвитку українсько-канадської громади.

Прем’єр-міністр Гарпер і його уряд зробили багато позитивних вкладів в українсько-канадську громаду як у Канаді так і в Україні, включно із прийняттям Акту про заснування Дня Пам’яті Українського Голодомору-Геноциду (“Голодомор”), зробивши Канаду однією з перших країн, що прийняла законопроект про визнання Голодомору 1932-33 рр. актом геноциду. Заснування прем’єр-міністром Гарпером “Канадського Фонду Визнання Інтернування Під Час Першої Світової Війни” у 2008 році було кульмінацією багаторічних зусиль нашої громади визнати несправедливим інтернування українських канадців та інших народів у період з 1914-1920 рр.

Прем’єр-міністр Гарпер був активним пропагандистом демократичних реформ в Україні. Про це свідчить його недавня подорож в Україну у жовтні 2010 року під час якої він публічно висловив відданість Канади захисту людських прав, демократичному розвитку та вільним і справедливим виборам в Україні.

Цьому передувала участь 200 спостерігачів від Канади на президентських виборах в Україні у 2010 р.  Одним із найяскравіших результатів перебування прем’єр-міністра в Україні було підписання Меморандуму про молодіжні обміни, що сприяє подорожам та обміну молоддю між Канадою і Україною. Прем’єр-міністр Стівен Гарпер є активним прихильником вступу України в НАТО. У 2009 р. канадський уряд розпочав переговори з Україною про “вільну торгівлю” і відновив статус України як приоритетної для міжнародної допомоги держави через СІДА.

Перший прем’єр-міністр, який був нагороджений Шевченківською медаллю за визначні внески по відношенню до України та інших націй у їхній боротьбі за людську гідність і свободу, був дост. Джон Дефенбейкер.

Конґрес Українців Канади вручатиме Шевченківську медаль прем’єр-міністру Гарперу 25 березня 2011 р. на урочистому вечорі, що відбудеться в Liberty Grand за адресою: 25 British Columbia Rd., Exhibition Place, Toronto, Ontario.

За інформацією про подію або щоб придбати квитки, будь ласка, відвідайтеwww.ucc.ca чи зателефонуйте за номером: (866) 942-4627.

КУК мeдія контакт

Дарла Пеннер
Тел. (204) 942-4627

dpenner@ucc.ca

www.ucc.ca


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed