National Youth Survey Project

National Youth Survey Project

Media release/Call to Action

The UCC – NYAC Launches a National Youth Survey Project

The Ukrainian Canadian Congress National Youth Advisory Council (UCC-NYAC) is proud to announce the launch of its youth survey project entitled “An Investigation of Youth Involvement in the Ukrainian Canadian Community.”

At the XXIII UCC Triennial Congress it was resolved that the reengagement of youth in the Ukrainian Canadian community be made a priority. Thus, the UCC-NYAC was formed, comprised completely of young adults. The major purpose of this committee is to give youth a greater voice in the affairs of the UCC, to gather information about youth involvement in the community and to advise the UCC on how to engage youth in ongoing projects.

In order to investigate the factors related to Ukrainian Canadian youth involvement, the UCC-NYAC has developed a survey aimed at young adults between the ages of 16-35. The goals of this survey include:

  • Gaining demographic information about Ukrainian Canadian youth;
  • Identifying factors which promote or hinder involvement of youth in the Ukrainian Canadian Community;
  • Defining what it means to “be Ukrainian” in the context of Canadian society;
  • Understanding the role of Ukrainian language skills in the 21st century for Ukrainian Canadian youth.

This short survey, available both online and in paper format, will be distributed at Ukrainian festivals, community events and through social media.  The survey will be available from June 2011 until January 2012. It is anticipated that a final report will be published in mid-2012.

Ultimately, these survey results will become a valuable source of information for all ethno-cultural community organizations looking to better engage their youth and foster the development of future community leaders.

To complete the survey, please visit: Youth Survey

For more information:

Yuri S. Broda, UCC-NYAC Chairman & Project Co-leader yuribroad@gmail.com

Oksana Prokopchuk-Gauk, Project Co-leader ocp429@mail.usask.ca

Nadia Demko, Distribution Coordinator nadia.e.demko@gmail.com

UCC Media Contact:
Darla Penner
Telephone: (204) 942-4627
Email: dpenner@ucc.ca
Website: www.ucc.ca

Заклик до дії!

Національний Молодіжний Дорадчий Комітет Конґресу Українців Канади випустив національний запитник для молоді

Національний Молодіжний Дорадчий Комітет (НМДК) при Конґресі Українців Канади повідомляє про випуск запитника для молоді під назвою “Дослідження Молодіжної Діяльності в Канадській Українській Громаді”.

ХХІІІ Конґрес Українців Канади постановив, що активізація молоді в українській громаді Канади є першочерговою. Таким чином був сформований НМДК, членство якого складається виключно з молоді. Головним завданням цього комітету є надати молоді більший голос у справах Конґресу, зібрати інформацію про громадську діяльність нашої молоді та порадити Конґресові яким чином залучити молодь  до його проєктів.

Щоб зрозуміти які фактори  є важливі в заанґажуванні українсько канадської молоді, НМДК Конґресу розробив запитник, призначений для молоді в віці від 16 до 35 років, який також допоможе:

  • здобути демографічну інформацію про українськy канадську молодь y Канаді;
  • визначити фактори, які підтримують або стоять на перешкоді залученню молоді в діяльність українсько-канадської громади;
  • дізнатися як молодь розуміє концепцію “українства” в рамках канадського суспільства;
  • зрозуміти яку роль відіграє знання української мови для українсько-канадської молоді в 21 столітті.

Цей короткий запитник можна виповнити на папері або через інтернет. Починаючи з червня 2011 року, аж до січня 2012 року, запитник буде розповсюджуватися по українських фестивалях, громадських імпрезах та через соціяльні засоби масової інформації. Передбачається, що кінцевий звіт буде опублікований влітку 2012 року.

Очевидно, що результати цього опитування будуть цінним джерелом інформації для всіх етно-культурних громадських організацій, котрі намагаються активніше залучати молодь та виховувати й розвивати майбутніх громадських провідників.

Для виповнення запитника відвідайте, будь ласка: запитник для молоді

За дальшою інформацією просимо звертатися до:

Юрій С. Брода, голова комітету та співкерівник проєкту: yuribroda@gmail.com

Оксана Прокопчук-Ґаук, співкерівник проєкту:ocp429@mail.usask.ca

Надя Демко, координатор розповсюдження:nadia.e.demko@gmail.com

Дарла Пеннер, пресовий референт Конґресу Українців Канади
телефон: (204) 942-4627
електронна адреса: dpenner@ucc.ca
інтернет-сторінка: www.ucc.ca


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed